Aktualności
RównoWaga w pracy
Samo mówienie o równości w miejscu pracy nie wystarczy. Brak stosownych dokumentów i procedur w większości firm w Polsce uderza w kobiety. To musi się zmienić i z takim przesłaniem rusza właśnie druga edycja konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga, zainicjowanego przez Dominikę Kulczyk.
Zaproszenie na event „Strefa Kobiecego Wpływu” w ramach kampanii #ProudMum
Droga pracująca mamo! Jesteś potencjałem dla siebie, swoich dzieci, innych kobiet i swojego partnera. Dla społeczeństwa, gospodarki i organizacji. Jesteś potencjałem dla zmieniającego się świata!
Kara za macierzyństwo to fakt wyceniony w płacach kobiet! Prof Iga Magda i IBS jako partner społeczny na konferencji „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca!”
Zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego wynosi dla kobiety dziennie 111,5zł. Jeden dzień urlopu ojcowskiego jest wart 204,38zł. I dalej urlop rodzicielski dla mamy to 107,10zł, a dla taty 152,72zł. Po latach takiego wyceniania średnia emerytura kobiet w Polsce wynosi 2920,98 zł, a mężczyzn - 4251,56 zł.
Zakonczenie projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.
Celem projektu było opracowanie propozycji ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Ustawa miała umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON).
Iga Magda w kapitule drugiej edycji konkursu #rodzicenaetacie
Forbes Women, Fundacja Share the Care oraz UNGC Network Poland startują z 2 edycją rankingu pracodawców, którzy wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez działania budujące równość rodzicielską.
Paths2Include – Dalsze kroki w ramach projektu
23 i 24 listopada byliśmy w Gironie na spotkaniu partnerów realizujących projekt naukowy Paths2Include. Projekt ma na celu zbadanie zjawiska dyskryminacji oraz wypracowanie rozwiązań zwiększających szanse na zatrudnienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Iga Magda w kapitule konkursu RównoWaga. IBS partnerem merytorycznym.
RównoWaga to konkurs inny niż wszystkie. Edukacyjny charakter oraz unikalna formuła współpracy biznesu z organizacjami społecznymi wyróżnia go na tle dotychczas przeprowadzonych inicjatyw.
Projekt Paths2Include wystartował!
We współpracy z partnerami z 8 krajów będziemy badać jak pomóc osobom dyskryminowanym na rynku pracy ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, stan zdrowia, czy orientację seksualną.
Iga Magda w kapitule rankingu FIRMA PRZYJAZNA TACIE NA ETACIE
Iga Magda i między innymi Karolina Andrian, Anna Potocka-Domin, Aleksandra Karasińska czy Adam Bodnar wybiorą firmę, która może być wzorem do naśladowania w kwestii równości rodzicielskiej.
Nowe narzędzie prognostyczne rynku pracy już jest dostępne!
Na stronie internetowej prognozy.praca.gov.pl udostępniliśmy nowe narzędzie, służące do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Jest ono kluczowym rezultatem zakończonego właśnie projektu, który zrealizowaliśmy wspólnie z Instytutem Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetem Łódzkim.
Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn – zakończenie projektu Narodowego Centrum Nauki
Dlaczego często zdarza się tak, że kobiety są niżej wynagradzane niż mężczyźni, nawet gdy zajmują równoważne stanowiska i posiadają takie samo wykształcenie. Jakie normy społeczne mają wpływ na decyzje kobiet i mężczyzn na rynku pracy? Przez 4 lata pod tym kątem badaliśmy krajobraz polskiego rynku pracy.
Konferencja EALE na Uniwersytecie Padewskim
Doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy (European Association of Labour Economists – EALE) powróciła do tradycyjnego formatu wraz z interesującą konferencją w Padwie w dniach 8-10 września 2022 r. Piotr Lewandowski i Iga Magda reprezentowali IBS.
IBS partnerem w nowym projekcie TIPPING+
Rozpoczynamy kolejny projekt w programie Horyzont 2020. Realizując TIPPING+ będziemy badać wpływ transformacji energetycznej na rynek pracy i nierówności społeczno-ekonomiczne, a także analizować punkty krytyczne w narastaniu populizmu.
Nowy raport o skutkach programu „Rodzina 500+”
Czy program „Rodzina 500+” spełnił deklarowane przez rząd cele? Jak można go poprawić? Polecamy nowy raport – eksperckie podsumowanie wyników badań i analiz wokół 500+.
Kobiety NEETs – spotkanie Komitetu FEMM w Europarlamencie
Iga Magda wystąpiła na spotkaniu Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci (FEMM) w Parlamencie Europejskim z prezentacją dot. sytuacji tzw. NEETów w Europie (27.02).
Youth Employment PartnerSHIP oficjalnie rozpoczęty
Inauguracja Youth Employment PartnerSHIP odbyła się 16.01 podczas konferencji IBS i BŚ. Badacze z projektu zaprezentowali wyniki swoich badań dot. sytuacji młodych na europejskich rynkach pracy.
Nowe aspekty nierówności
Materiały z konferencji IBS i Banku Światowego: Globalizacja, praca oraz nowe aspekty nierówności w Europie i Azji Środkowej (Warszawa, 16-17 stycznia).
Inauguracja projektu Youth Employment PartnerSHIP
Serdecznie zapraszamy na inaugurację międzynarodowego projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, która odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Warszawie.
Iga Magda doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych
Gratulujemy, Iga Magda, wiceprezeska naszego Instytutu, wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i członkini IZA Research Fellows, uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.
Zapraszamy na konferencję!
Wspólnie z Bankiem Światowym zapraszamy na konferencję nt. globalizacji, pracy i nierówności (Warszawa, 16-17 stycznia 2019). Na zgłoszenia prac czekamy do 18 listopada.
10 lat po wielkim kryzysie – rynki pracy w krajach post socjalistycznych i rozwijających się
Podczas warsztatów IZA i Higher School of Economics (Moskwa, 11-12.10.) Iga Magda zaprezentowała wyniki badań dot. zróżnicowania płac w Europie Środkowo-Wschodniej.
Konferencja EALE 2018
Prezentacja badań IBS podczas 30. konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy (Lyon, 13-15.09.).
Jak zmienia się zatrudnienie osób w wieku okołoemerytalnym?
IBS Working Paper opublikowany w czasopiśmie Baltic Journal of Economics.
IZA World Labor Conference
Badania IBS zostały zaprezentowane na konferencji z okazji 20-lecia istnienia IZA.
„Nie wykorzystamy szansy, jaką jest dobra sytuacja na rynku pracy”
Publikujemy materiały z seminarium „Oblicza bezrobocia – bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia” (IBS i KE, 18.06.).
Czy rodzice aktywni zawodowo spędzają mniej czasu z dziećmi?
Iga Magda i Roma Keister zaprezentowały wyniki badań IBS podczas European Population Conference – EPC 2018 (Bruksela, 6-9.06.).
Oblicza bezrobocia – bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia
Zapraszamy na seminarium IBS i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – 18 czerwca br., Warszawa.
Konferencja “Jobs and Development” 2018
11 i 12 maja w Bogocie (Kolumbia) odbędzie się konferencja dotycząca kluczowych zagadnień związanych z ekonomią rynku pracy. Jako współorganizatorzy zachęcamy do uczestnictwa online.
Nowy projekt IBS, UŁ i IPiSS
Rozpoczęliśmy prace nad nowym projektem dotyczącym prognozowania rynku pracy. Na stronie projektu opisujemy planowane działania.
Iga Magda dołączyła do sieci IZA Research Fellows. Gratulujemy!
W marcu br. wiceprezeska naszego Instytutu dołączyła do międzynarodowej sieci ekspertów rynku pracy – IZA Research Fellows.
Filmowe podsumowania seminariów IBS
Przypominamy wyniki badań dot. nierówności ekonomicznych w Polsce oraz wpływu programu 500+ na rynek pracy zaprezentowane na naszych ubiegłorocznych seminariach.
Ile kobiet odeszło z rynku pracy na skutek świadczenia 500+?
Publikujemy wyniki IBS i OECD oraz ustosunkowujemy się do reakcji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Rynek pracy w Polsce 2000−2016
Piotr Lewandowski i Iga Magda dla IZA World of Labor o sytuacji na rynku pracy w Polsce.
Ścieżki kariery zawodowej a wysokość emerytur
Polecamy publikację IZA Discussion Paper z analizą 4 krajów europejskich. Wśród autorów – naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej, m.in. Iga Magda (IBS).
Nieefektywność w systemie ochrony zdrowia
Komentarz Igi Magdy (IBS, SGH) i Jerzego Gryglewicza (Uczelnia Łazarskiego) w audycji „Salon – Teraz Solska!” TOK FM.
Materiały z 2017 IBS Jobs Conference
Publikujemy podsumowanie i prezentacje z międzynarodowej konferencji naukowej nt. rynku pracy, którą zorganizowaliśmy 6 i 7 grudnia 2017 r. w Warszawie.
Wykorzystanie danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny skutków polityk publicznych
Publikujemy policy brief nt. wykorzystania danych administracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz podsumowanie spotkania eksperckiego, które zorganizowaliśmy 30 listopada br. w Warszawie.
Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy
Czy Polacy po 50. roku życiu cieszą się dobrym zdrowiem? Czy częściej niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich doświadczają ubóstwa i deprywacji materialnej? Publikujemy materiały z konferencji „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE” (19 października br.).
Zapraszamy na 2-dniową debatę IBS
23-24 października br. zaprezentujemy wyniki badań dotyczących nierówności ekonomicznych w Polsce oraz wpływu Programu „Rodzina 500+” na aktywność zawodową matek.
Dostęp do danych administracyjnych w Europie Środkowej
W dniach 21-22 września br. w Budapeszcie odbyło się seminarium pt. „Dostęp do zanonimizowanych danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny polityk”.
Co dalej z 500 Plus? – przypominamy rozmowę Igi Magdy i Krzysztofa Rzymana
A już jesienią – podczas seminarium, które właśnie przygotowujemy – przedstawimy ocenę wpływu programu Rodzina 500 Plus na rynek pracy.
Materiały z konferencji WIEM 2017
Podczas 12. konferencji Warsaw International Economic Meeting naukowcy z IBS zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących rynku pracy, nieautoryzowanych źródeł kultury, ubóstwa energetycznego, OZE i zielonych innowacji.
Konferencja WIEM 2017
Podczas tegorocznej Konferencji Warsaw International Economic Meeting ośmiu naukowców z IBS zaprezentuje badania dotyczące rynku pracy, nieautoryzowanych źródeł kultury, ubóstwa energetycznego, OZE i zielonych innowacji.
Ewaluacja programu wsparcia osób młodych na rynku pracy
Second Report of Outcome Indicators Measurement prepared as part of the project “Evaluation of support provided for young people under the Operational Programme Knowledge Education Development (OP KED)”.
Różnice płac kobiet i mężczyzn w Twoim miejscu pracy
For the last 20 years, wage inequalities between women and men in Poland have remained at the level of 20%. The "Equal Earnings” application allows you to see how wage inequalities look like in a particular company, institution, or organisation.
Rola związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
W najnowszym raporcie IZA World of Labor Iga Magda omawia czynniki osłabiające i wzmacniające pozycję związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Czas – inwestycja w dzieci
Rodzice, którzy nie pracują, nie poświęcają więcej czasu na aktywności edukacyjne z dziećmi niż rodzice pracujący. Iga Magda i Roma Keister na konferencji Population Association of America zaprezentowały wyniki swoich najnowszych badań związanych z tematyką inwestycji w dzieci.
„Ogłaszanie boomu demograficznego na skutek wprowadzenia 500+ jest sporą przesadą”
O wpływie programu 500+ na dzietność, rynek pracy, ubóstwo i gospodarkę opowiada Iga Magda – wiceprezeska naszego Instytutu.
Porozmawiajmy o… starzeniu
Nasi eksperci przedstawiają wyniki najnowszych badań oraz prognozy skutków starzenia się Polaków na rynek pracy i finanse publiczne, oraz oceny skutków reform systemu emerytalnego.
5. Konferencja Użytkowników Danych Jednostkowych Eurostat
Omówienie wyników badań wykorzystujących jednostkowe bazy danych dostarczane przez Eurostat.
Polska się zestarzeje zanim zdąży się wzbogacić
Wyzwania, jakie niesie gwałtownie postępujący proces starzenia się ludności w naszym kraju, omawialiśmy 9 marca br. podczas konferencji zorganizowanej wspólnie z Przedstawicielstwem KE. Udostępniamy materiały pokonferencyjne.
„Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce”
Wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zapraszamy na konferencję o starzeniu się ludności – 9 marca 2017.
Jeśli co drugi nieaktywny Polak zacząłby ćwiczyć …
Jaki jest stan aktywności fizycznej Polaków? Jakie korzyści społeczne wynikają z inwestycji w sport? Prezentujemy wyniki naszego badania zrealizowanego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Umowy cywilnoprawne stały się substytutem umowy o pracę
Potrzeba zdefiniować na nowo umowy o pracę i doprecyzować, czym są dzieła i usługi – Piotr Lewandowski wskazuje kwestie, które warto przedyskutować w kontekście ewentualnych zmian w systemie emerytalnym.
Nagrania z seminarium o problemie ubóstwa energetycznego w Polsce
Udostępniamy krótkie filmowe podsumowanie seminarium oraz wypowiedzi naszych Gości i członków Zespołu zarejestrowane tuż po spotkaniu.
Relacja z Konferencji Jobs & Development
2-3 listopada br. w Waszyngtonie odbyła się konferencja, której celem było omówienie najnowszych badań wspierających tworzenie wielosektorowych i interdyscyplinarnych rozwiązań wobec wyzwań na rynkach pracy całego świata.
Oświadczenie IBS w sprawie tez stawianych przez Dziennik Gazeta Prawna w artykule „Mają 500+, ale nie będą miały emerytur: 150 tysięcy kobiet odeszło z pracy przez rządowy program”
Teza DGP postawiona w artykule z 7 grudnia br. przypisywana dr Idze Magdzie jest nadużyciem w stosunku do wypowiedzi z wywiadu udzielonego przez wiceprezes Instytutu. Jesteśmy rozczarowani brakiem sprostowania ze strony DGP.
25 lat po transformacji ustrojowej – nierówności płci na rynku pracy w Europie Wschodniej
Najnowsza pozycja wydawnictwa Routledge zawiera kompleksowe omówienie nierówności płci na rynku pracy w krajach Europy Wschodniej od czasu upadku komunizmu.
Długotrwałe bezrobocie w Europie po Wielkim Kryzysie
Najnowsza publikacja CEPR Press pod redakcją Samuela Bentolila i Marcela Jansena, do której rozdział o bezrobociu w Polsce napisali ekonomiści IBS, Iga Magda i Piotr Lewandowski, jest już dostępna w serwisie www.voxeu.org
Seminarium „Ubóstwo energetyczne w Polsce – od teorii do praktyki”
29 listopada br. zaprezentujemy najnowsze wyniki naszych badań oraz wspólnie z zaproszonymi gośćmi porozmawiamy o ubóstwie energetycznym w politykach publicznych.
Konferencja COMPIE 2016
20-21 października b.r. odbyła się w Mediolanie konferencja COMPIE 2016, poświęcona zastosowaniu metod kontrfaktycznych (counterfactual impact evaluation)* w ewaluacji polityk publicznych.
Apel naukowców zajmujących się badaniami edukacyjnymi do Minister Edukacji Narodowej
Apel o uwzględnienie wyników badań naukowych i głosów ekspertów przy planowaniu zmian w systemie edukacji oraz o czas na debatę włączającą środowiska naukowe w dyskusję o przyszłości polskiej edukacji.
Konferencja EALE
Na 28. dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy aż sześciu naukowców zaprezentowało wyniki badań zrealizowanych w naszym Instytucie.
Niepewność zatrudnienia w Europie – raport Parlamentu Europejskiego
Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Parlamentu Europejskiego współtworzył raport dotyczący zjawiska niepewnego i niestabilnego zatrudnienia w Europie.
Stary kontynent jeszcze starszy
O przyczynach i skutkach przemian demograficznych w Europie opowiada Iga Magda w programie „Otwarcie dnia” TVN24 BiS.
Konferencja WIEM 2016
28-30 czerwca br. odbędzie się Konferencja Warsaw International Economic Meeting organizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW, we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CENEA.
Zmiana jakościowa w polityce społecznej?
Program 500 Plus, Mieszkanie Plus, wyższa płaca minimalna…czy można mówić o zmianie jakościowej w polityce społecznej? W Radio RDC Jacek Kapiszewski rozmawiał z Igą Magdą (IBS) i Piotrem Brodą-Wysockim (IPiSS).
Popyt na usługi opiekuńcze w najbliższej przyszłości wzrośnie
Dziś opieka nad osobami starszymi sprawowana jest najczęściej przez członków rodziny i to jest problem polskiego systemu – Iga Magda w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Grzybowskim w Polskim Radio 24.
Pozostawanie kobiet na rynku pracy konieczne wobec starzenia się społeczeństw
Wojciech Hardy na blogu Banku Światowego prezentuje wyniki badań IBS dotyczących pozostawania w pracy osób w wieku przedemerytalnym.
„Budżet państwa dla nikogo nie jest przejrzysty”
W Obserwatorze Finansowym ukazał się artykuł „Budżet państwa dla nikogo nie jest przejrzysty” nt. seminarium IBS o stanie finansów publicznych w Polsce
Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?
Zapraszamy na seminarium IBS poświęcone finansom publicznym w Polsce – 19 kwietnia 2016 r., Warszawa.
Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?
Seminarium IBS – rzetelna diagnoza stanu finansów publicznych w Polsce oraz wyzwania stojące przed polską polityką fiskalną w kolejnych latach.
Konferencja Population Association of America – dr Iga Magda zaprezentowała wyniki prac nad tematyką nierówności szans
W dniach 31.03 – 02.04 2016 w Waszyngtonie (DC, USA) odbyła się konferencja Population Association of America (PAA). Ogrom danych, analiz i wiedzy!
Debata o 500+ w DGP
Pozwoli obniżyć ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, ale czy wpłynie na wskaźnik dzietności? O plusach i minusach 500+ Piotr Broda-Wysocki, Joanna Krupska, Iga Magda, Bartosz Marczuk, Marek Rymsza, Dorota Szelewa.
O potrzebie spójnego systemu wsparcia dla zwiększenia dzietności w naszym kraju – dr Iga Magda dla PR24
Kluczowa dla kobiet jest stabilność zatrudnienia. Znaczenie ma też podział obowiązków między rodzicami w opiece nad dziećmi, szczególnie dziećmi małymi – dziś obowiązki te w dużej mierze „spadają” na kobiety.
Program Rodzina 500 Plus – opinia IBS
Państwo powinno wspierać rodziny w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci, ale Program 500 Plus nie jest tego efektywnym przykładem.
Bezpłatne leki – jaki jest cel i jakie mogą być efekty rządowej polityki zdrowotnej
Iga Magda i Jerzy Gryglewicz o propozycji PiS dotyczącej bezpłatnych leków dla seniorów.
Program Rodzina 500 Plus i spór o wliczanie uzyskanych przez rodziny kwot do dochodu
Do 21 stycznia trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czy wejdzie w życie rozwiązanie niekorzystne z punktu widzenia polityki społecznej jako systemu?
Wykluczenie z udziału w przetargach firm niezatrudniających na umowy o pracę
Jakie mogą być konsekwencje dla rynku pracy i dla samych wyników przetargów oraz gospodarki – rozmawiają Iga Magda i red. Paweł Sulik w TOK FM.
Mniej znaczy więcej – związki zawodowe w Europie Środkowo-Wschodniej
W większości krajów regionu wraz z transformacją systemową nastąpił gwałtowny spadek liczby członków związków zawodowych.
Obniżenie wieku emerytalnego oznacza niższe emerytury, nawet o 30% w przypadku kobiet
Zmiany w systemie emerytalnym wprowadzane szybko, bez debaty społecznej podważają zaufanie do tego systemu – dr Iga Magda dla TVN Biznes i Świat.
Aplikacja „Równość wynagrodzeń” – poznajmy różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
Każda firma i instytucja może już sprawdzić, czy istnieją w niej nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami.
X Kongres Obywatelski
Pod hasłem „Polska jutra. Możemy być lepsi!” odbył się jubileuszowy Kongres Obywatelski.
Co oznacza spadek bezrobocia poniżej 10%?
Obserwujemy wyraźną poprawę sytuacji na rynku pracy. Rośnie zatrudnienie, a stopa bezrobocia rejestrowanego spadła we wrześniu poniżej 10% (9.9%)…
Polityka rodzinna w Polsce i w Europie – konferencja Instytutu Polityki Społecznej UW
Dr Iga Magda (IBS) przedstawiła referat na temat związków polityki rodzinnej i polityki rynku pracy…
Doraźna pomoc dla pracujących rodziców a rozwiązania systemowe
W sytuacjach awaryjnych rodzic może potrzebować zabrać do pracy dziecko. Czy pracodawcy chętnie zgadzają się na takie rozwiązania?
Jak lepiej projektować i wdrażać rozwiązania z obszaru polityki rodzinnej
Zaprojektowane przez nas wskaźniki i zebrane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji polskich rodzin.
Konieczność tworzenia systemu różnorodnych, elastycznych miejsc opieki nad małymi dziećmi – nasz głos w debacie ekspertów w MPiPS
2 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) odbyła się debata ekspertów dotycząca form wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi w wieku od 1. do 3. roku życia.
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content