Badania

Badania naukowe i stosowane stanowią podstawowy obszar działalności IBS. Realizujemy je z dbałością o obiektywizm i metodologię. Korzystamy z najlepszych dostępnych danych i nowoczesnych narzędzi analitycznych. Koncentrujemy się na: rynku pracy, demografii, edukacji, polityce rodzinnej i społecznej, finansach publicznych, systemie ochrony zdrowia, energii i klimacie, makroekonomii. Szczególnie interesują nas zależności między obszarami i badania o istotnych dla polityki publicznej wnioskach.