O nas

Instytut Badań Strukturalnych jest think tankiem, którego działalność koncentruje się na analizie ekonomicznej następujących obszarów:

  • rynek pracy,
  • demografia,
  • edukacja,
  • polityka rodzinna i społeczna,
  • finanse publiczne,
  • system ochrony zdrowia,
  • energia i klimat,

W pracy badawczej interesują nas przede wszystkim mechanizmy i procesy społeczno-gospodarcze oraz skutki polityki publicznej w danym obszarze. W analizie wykorzystujemy nowoczesne narzędzia modelowe, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne. Z efektów naszej pracy korzystają władze centralne i samorządowe, urzędy europejskie, instytuty naukowe i szkoły wyższe, a także inni naukowcy. Uzyskaną wiedzą dzielimy się, publikując analizy i raporty oraz organizując konferencje naukowe.

 

Przeprowadziliśmy dotychczas szereg badań na zlecenie instytucji międzynarodowych (Bank Światowy, OECD), ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz innych think tanków, stowarzyszeń i fundacji. Realizujemy projekty naukowe ze środków grantowych Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Development Grant Facility. Współpracujemy z czołowymi instytucjami naukowymi z Europy – m.in. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii – oraz świata – m.in. z Chile, Hong Kongu, Indii i Południowej Afryki.

 

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych została założona w 2007 roku przez grupę młodych ekonomistów związanych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Obecnie zespół Instytutu tworzy 20 osób z doświadczeniem akademickim, doświadczeniem w sektorze pozarządowym, instytucjach publicznych i konsultingu. Od początku istnienia koncentrujemy się na rzetelnym badaniu rzeczywistości. IBS jest organizacją w pełni niezależną i apolityczną. Naszym nadrzędnym celem jest obiektywizm.

 

badania

 

Badania naukowe i stosowane stanowią podstawowy obszar działalności IBS. Realizujemy je z dbałością o obiektywizm i metodologię. Korzystamy z najlepszych dostępnych danych i nowoczesnych narzędzi analitycznych. Koncentrujemy się na: rynku pracy, demografii, edukacji, polityce rodzinnej i społecznej, finansach publicznych, systemie ochrony zdrowia, energii i klimacie, makroekonomii. Szczególnie interesują nas zależności między obszarami i badania o wnioskach istotnych dla polityki publicznej. Informacja o aktualnie realizowanych projektach badawczych oraz projekty archiwalne dostępne są w zakładce – badania.

 

publikacje

 

Dzielenie się wiedzą jest ważnym celem IBS. Chcemy, żeby wyniki oraz wnioski z naszych badań trafiały zarówno do naukowców w Polsce i za granicą, jak i do opiniotwórczych mediów, decydentów mających wpływ na kształt polityk publicznych, a także do każdej osoby zainteresowanej rzetelnymi analizami ekonomicznymi. Publikujemy po polsku i angielsku. Artykuły, raporty upubliczniamy w zakładce – publikacje.