Instytut Badań Strukturalnych jest niezależną i apolityczną fundacją naukową. W pracy badawczej koncentrujemy się na analizie ekonomicznej oraz ocenie skutków polityk publicznych w obszarze:

  • rynku pracy,
  • demografii,
  • edukacji,
  • polityki rodzinnej,
  • finansów publicznych oraz
  • energii i klimatu.

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi modelowych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Badania realizujemy z dbałością o metodologię i obiektywizm. Poszukujemy odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych problemów społecznych, oraz pozwalające zrozumieć szybko zmieniającą się pod wpływem technologii i procesów społeczno-kulturowych rzeczywistość.

Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Katarzyna Olszewska-Kowalewska
Managerka ds. Komunikacji
zobacz więcej
Marta Kołczewiak
kierownik działu administracji
zobacz więcej
Magdalena Wojtuch-Krasuska
dyrektor zarządzająca
zobacz więcej

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych została założona w 2006 roku przez grupę młodych ekonomistów związanych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
Powstała z pasji i głębokiego przekonania o potrzebie budowania w Polsce tradycji badań ekonomicznych, opierania dialogu i budowania polityk publicznych na rzetelnej diagnozie i ewaluacji. Obecnie zespół Instytutu tworzą osoby z doświadczeniem akademickim, doświadczeniem w sektorze pozarządowym, instytucjach publicznych i branży ewaluacyjnej.

Od początku działalności zrealizowaliśmy blisko 200 projektów naukowych i stosowanych. Mamy na koncie projekty naukowe ze środków grantowych Komisji Europejskiej, Funduszy Norweskich, Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA, Narodowego Centrum Nauki, oraz Development Grant Facility. W dorobku mamy też projekty dla m.in. dla Banku Światowego, OECD, ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego, partnerów społecznych, oraz dla innych stowarzyszeń i fundacji. Współpracujemy z czołowymi instytucjami naukowymi z Europy – m.in. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii – oraz świata – m.in. z Chile, Hong Kongu, Indii i Południowej Afryki. Prowadząc aktywną działalność w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym oraz wśród osób kształtujących polityki społeczne wciąż poszerzamy krąg naszych kontaktów i współpracy.

Wyniki badań Instytutu są ogólnie dostępne, a szczególną rolę w ich upowszechnianiu pełnią nasze serie wydawnicze: IBS Working Paper, IBS Policy Paper oraz Policy Brief Raporty, zamieszczone w zakładce Publikacje. Efekty naszych badań naukowych są z reguły publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Wszystkie artykuły, jak i informacje o naszych projektach, konferencjach i działaniu fundacji znajdują się w serwisie ibs.org.pl.

Badania

Badania naukowe i stosowane stanowią podstawowy obszar działalności IBS. Realizujemy je z dbałością o obiektywizm i metodologię. Korzystamy z najlepszych dostępnych danych i nowoczesnych narzędzi analitycznych. Koncentrujemy się na: rynku pracy, demografii, edukacji, polityce rodzinnej i społecznej, finansach publicznych, systemie ochrony zdrowia, energii i klimacie, makroekonomii. Szczególnie interesują nas zależności między obszarami, płaszczyznami życia społecznego i badania, które przynoszą wnioski istotne dla polityki publicznej. Projekty prowadzone są bardzo często w międzynarodowych konsorcjach we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami i instytucjami z zagranicy, ale także wespół z polskimi instytutami i NGOs’ami. Informacja o aktualnie realizowanych projektach badawczych oraz projekty archiwalne dostępne są w zakładce –
projekty badawcze.

Publikacje i blog

Chcemy, żeby wyniki naszych badań oraz płynące z nich wnioski trafiały do naukowców
w Polsce i za granicą, opiniotwórczych mediów, decydentów kształtujących polityki publiczne, ale także do każdej osoby zainteresowanej rzetelnymi analizami ekonomicznymi.
Publikujemy po polsku i angielsku. Artykuły, raporty upubliczniamy w zakładce – publikacje. Tam znaleźć można pełne opracowania naukowe naszych badań.

W zakładce Innymi słowy zamieszczamy artykuły autorstwa naszych analityków i analityczek. W przystępny sposób tłumaczą one zagadnienia opisane w pracach naukowych, a także osadzają je w kontekście bieżących wydarzeń i aktualnych regulacji. Artykuły i wystąpienia zamieszczone w zakładce Innymi słowy publikowane są na naszym blogu,
jak i na łamach gazet i serwisów internetowych.
Obszerniejsze wystapienia prasowe, w których prezentujemy wnioski z naszych badań oraz komentujemy bieżące problemy społeczno-ekonomiczne można znaleźć w zakładce
IBS w mediach .

Bazy i aplikacje

Analitycy naszego Instytutu podczas pracy badawczej zbierają, analizują i przetwarzają
bardzo duże ilości danych. Na podstronie bazy i aplikacje udostępnimy efekty naszej pracy, m.in. aplikacje, skrypty, bazy danych.


Materiały są dostępne nieodpłatnie.
Prosimy o podawanie źródła wykorzystanych materiałów.