Piotr Lewandowski

prezes zarządu IBS

Piotr_Lewandowski_1

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2005-2010 pracownik Katedry Ekonomii I SGH. W przeszłości współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz UNDP Polska. Jeden z fundatorów Instytutu Badań Strukturalnych. W latach 2006-2009 przewodniczący Rady Fundacji IBS, później główny ekonomista, a od 2013 roku Prezes Zarządu IBS. W lipcu 2016 roku dołączył do sieci IZA Research Fellows.

 

W pracy badawczej zajmuje się ekonomią pracy (w szczególności instytucjami rynku pracy, segmentacją rynku pracy i wpływem technologii na zatrudnienie), emeryturami i zabezpieczeniem społecznym, analizą gospodarek krajów transformacji, modelowaniem makro- i mikroekonomicznym społecznych i zatrudnieniowych efektów polityki klimatycznej i energetycznej.

 

Prywatnie twórca i redaktor webzine'u muzycznego PopUp (www.popupmusic.pl). Hobbystycznie zajmuje się fotografią, pływaniem i jazdą na rowerze. Kibic rugby i tenisa.

zainteresowania

instytucje i polityki rynku pracy, segmentacja rynku pracy, płaca minimalna, postęp technologiczny a zatrudnienie, ekonomia emerytalna

curriculum vitae

Piotr Lewandowski

wiadomości