MAPS (Mitigation Action Plans and Scenarios) to międzynarodowy projekt, którego celem było dostarczenie prac i dowodów naukowych dla wsparcia procesu przejścia do gospodarek opartych na odnawialnych źródłach energii i odpornych na zmiany klimatu. Projekt zrzeszył interdyscyplinarne zespoły złożone z przedstawicieli rządu, akademii, przemysłu oraz innych interesariuszy z następujących państw: Kolumbia, Peru, Brazylia, Chile i Południowa Afryka.

 

Rolą IBS było wsparcie zespołu chilijskiego poprzez opracowanie wielosektorowego modelu DSGE (dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej) dla chilijskiej gospodarki. Model ten był następnie połączony z mikroekonomicznymi, sektorowymi modelami opracowanymi przez ekspertów chilijskich i posłużył ilościowej ocenie ekonomicznych skutków wprowadzenia polityk ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w horyzoncie do 2050 roku.

 

W ramach projektu zespół IBS przeprowadził dwukrotnie szkolenie z budowy oraz symulowania  modeli DSGE w Santiago, Chile.

koordynacja: Piotr Lewandowski

modelowanie: Marek Antosiewicz

modelowanie: Paweł Kowal

kontakt : marek.antosiewicz@ibs.org.pl

strona projektu : http://www.mapsprogramme.org/

osoby z IBS

partnerzy

Chile Ministry of Finance, Chile Ministry of Environment, Pontificia Universidad Católica de Chile