Marek Antosiewicz

ekonomista

Marek_Antosiewicz_1

Absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, a od 2012 doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W ramach rozprawy doktorskiej rozwija metody rozwiązywania heterogenicznych modeli makroekonomicznych i stosuje je do analizy rynku pracy.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych odpowiedzialny jest przede wszystkim za budowę modeli makroekonomicznych wykorzystywanych do analizy polityki klimatycznej i energetycznej. Autor artykułów naukowych oraz raportów z tej dziedziny, powstałych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów, m.in. grantów Narodowego Centrum Nauki, MAPS Chile, DYNAMIX czy TRANSrisk.

zainteresowania

ekonomia pracy, ekonomia zmian klimatycznych, heterogeniczne modele makroekonomiczne, modelowanie wieloagentowe

curriculum vitae

Marek Antosiewicz

wiadomości