J. Rodrigo Fuentes

rodrigo.fuentes@uc.cl
lista publikacji autora
2020-07-02 Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w gospodarce opartej na węglu: przypadek Polski
Autorzy:    /   /   /   / 
W pracy szacujemy efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Polsce. Wykorzystujemy dwuetapową strategię symulacyjną. W pierwszym kroku wyznaczamy wpływ na poziomie całej gospodarki za pomocą modelu równowagi ogólnej. W drugim wykorzystujemy model mikrosymulacyjny oparty o badanie budżetów gospodarstw domowych do oszacowania wpływu podatku na gospodarstwa należące do różnych grup dochodowych i na nierówności. W pracy analizujemy nowy mechanizm transmisji ...
Skip to content