Artykuł został opublikowany w Energy Policy

abstrakt:

W pracy szacujemy efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Polsce. Wykorzystujemy dwuetapową strategię symulacyjną. W pierwszym kroku wyznaczamy wpływ na poziomie całej gospodarki za pomocą modelu równowagi ogólnej. W drugim wykorzystujemy model mikrosymulacyjny oparty o badanie budżetów gospodarstw domowych do oszacowania wpływu podatku na gospodarstwa należące do różnych grup dochodowych i na nierówności. W pracy analizujemy nowy mechanizm transmisji związany z rynkiem pracy. Okazuje się on istotny, a kierunek jego działania odmienny od mechanizmu cenowego i behawioralnego. Wpływ na nierówności w dużej mierze zależy od sposobu wydatkowania wpływów podatkowych. Bezpośredni transfer w równej wysokości dla wszystkich obniża nierówności dochodowe, zaś obniżenie opodatkowania pracy zwiększa nierówności. Wyniki te są istotne dla innych państw, w których kontynuowane jest wydobycie węgla, np.: Południowa Afryka, Niemcy lub Australia.

słowa kluczowe: polityka klimatyczna; opodatkowanie emisji, efekty dystrybucyjne; model mikrosymulacyjny; model równowagi ogólnej, zatrudnienie

kody JEL: , ,

rok wydania: 2020

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 07/2020

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy uczestnikom konferencji EcoMod2019 za komentarze. Badania podsumowane w tym artykule otrzymały dofinansowanie z grantu SONATA z Narodowego Centrum Nauki, nr 2016/21 / D / HS4 / 02795. W artykule wykorzystano dane GUS. GUS nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i wnioski, które należą do autorów. Obowiązują zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Wpływ polityki klimatycznej na rynek pracy

autorzy:
J. Rodrigo Fuentes

Institute of Economics, Pontifical Catholic University of Chile

Jan Witajewski-Baltvilks

Instytut Badań Strukturalnych

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje