Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w gospodarce opartej na węglu: przypadek Polski

2 lipca 2020
abstrakt:

W pracy szacujemy efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Polsce. Wykorzystujemy dwuetapową strategię symulacyjną. W pierwszym kroku wyznaczamy wpływ na poziomie całej gospodarki za pomocą modelu równowagi ogólnej. W drugim wykorzystujemy model mikrosymulacyjny oparty o badanie budżetów gospodarstw domowych do oszacowania wpływu podatku na gospodarstwa należące do różnych grup dochodowych i na nierówności. W pracy analizujemy nowy mechanizm transmisji związany z rynkiem pracy. Okazuje się on istotny, a kierunek jego działania odmienny od mechanizmu cenowego i behawioralnego. Wpływ na nierówności w dużej mierze zależy od sposobu wydatkowania wpływów podatkowych. Bezpośredni transfer w równej wysokości dla wszystkich obniża nierówności dochodowe, zaś obniżenie opodatkowania pracy zwiększa nierówności. Wyniki te są istotne dla innych państw, w których kontynuowane jest wydobycie węgla, np.: Południowa Afryka, Niemcy lub Australia.

słowa kluczowe: polityka klimatyczna; opodatkowanie emisji, efekty dystrybucyjne; model mikrosymulacyjny; model równowagi ogólnej, zatrudnienie
kody JEL: 
rok wydania: 2020
język: angielski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: 07/2020
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy uczestnikom konferencji EcoMod2019 za komentarze. Badania podsumowane w tym artykule otrzymały dofinansowanie z grantu SONATA z Narodowego Centrum Nauki, nr 2016/21 / D / HS4 / 02795. W artykule wykorzystano dane GUS. GUS nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i wnioski, które należą do autorów. Obowiązują zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Opublikowane w:

Energy Policy

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Institute of Economics, Pontifical Catholic University of Chile

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content