Zagadnienia związane z polityką klimatyczną wzbudzają duże zainteresowanie zarówno wśród polityków jak i w środowisku akademickim. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, która już dziś jest priorytetem w wielu krajach rozwiniętych, wpłynie na zmianę struktury całej gospodarki. Transformacja ta wiąże się z szansami rozwojowymi, ale też z ryzykiem utraty pracy dla wielu pracowników. Zrozumienie mechanizmów, które nią rządzą jest pierwszym krokiem do przygotowania polityki wspierającej zagrożone grupy.

 

Zasadniczym celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu polityki klimatycznej na dynamikę stopy bezrobocia oraz płac w krótkim i w długim horyzoncie czasowym. W naszej analizie weźmiemy pod uwagę to, że firmy, pod wpływem polityki klimatycznej, wybiorą bardziej energooszczędną technologię produkcji. Polityki klimatyczne bardzo często projektowane są jako instrumenty podatkowe, np. podatek od emisji CO2, który ma bezpośredni wpływ na cenę energii. Wzrost tej ceny przekłada się na stosowanie energooszczędnych technologii. W naszej analizie zbadamy, jaki jest wpływ tej zmiany na popyt na pracę, bezrobocie i płace (rozróżniając efekty na płacę dla wykształconych i niewykształconych pracowników).

 

***

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki,
w ramach konkursu SONATA 11 (nr umowy UMO-2016/21/D/HS4/02795).

Logo-NCN-PL_poziom

kierownik projektu: Jan Witajewski-Baltvilks

rozwój modelu DSGE: Marek Antosiewicz

kontakt : Jan.witajewski@ibs.org.pl

osoby z IBS