Wpływ polityki klimatycznej na rynek pracy

Czas realizacji: 01.2017 - 01.2020

Zagadnienia związane z polityką klimatyczną wzbudzają duże zainteresowanie zarówno wśród polityków jak i w środowisku akademickim. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, która już dziś jest priorytetem w wielu krajach rozwiniętych, wpłynie na zmianę struktury całej gospodarki. Transformacja ta wiąże się z szansami rozwojowymi, ale też z ryzykiem utraty pracy dla wielu pracowników. Zrozumienie mechanizmów, które nią rządzą jest pierwszym krokiem do przygotowania polityki wspierającej zagrożone grupy.

Zasadniczym celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu polityki klimatycznej na dynamikę stopy bezrobocia oraz płac w krótkim i w długim horyzoncie czasowym. W naszej analizie weźmiemy pod uwagę to, że firmy, pod wpływem polityki klimatycznej, wybiorą bardziej energooszczędną technologię produkcji. Polityki klimatyczne bardzo często projektowane są jako instrumenty podatkowe, np. podatek od emisji CO2, który ma bezpośredni wpływ na cenę energii. Wzrost tej ceny przekłada się na stosowanie energooszczędnych technologii. W naszej analizie zbadamy, jaki jest wpływ tej zmiany na popyt na pracę, bezrobocie i płace (rozróżniając efekty na płacę dla wykształconych i niewykształconych pracowników).

***

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki,
w ramach konkursu SONATA 11 (nr umowy UMO-2016/21/D/HS4/02795).

kierownik projektu:
Jan Witajewski-Baltvilks
rozwój modelu DSGE:
Marek Antosiewicz
Kontakt:

Jan.witajewski@ibs.org.pl

Aktualności
Badania IBS na COP24
Podczas szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach zaprezentowaliśmy wyniki badań dot. m.in. ścieżek transformacji niskoemisyjnej, górnictwa i ubóstwa energetycznego.
IEW 2018 i CEF 2018
Jak zmiana cen energii wpływa na popyt na energię w krótkim i długim okresie? Jan Witajewski-Baltvilks i Marek Antosiewicz zaprezentowali wyniki badań na konferencjach naukowych IEW 2018 i CEF 2018 (19-21.06.).
Publikacje
2020-07-02 Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w gospodarce opartej na węglu: przypadek Polski
autorzy:    /   /   /   / 
W pracy szacujemy efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Polsce. Wykorzystujemy dwuetapową strategię symulacyjną. W pierwszym kroku wyznaczamy wpływ na poziomie całej gospodarki za pomocą modelu równowagi ogólnej. W drugim wykorzystujemy model mikrosymulacyjny oparty o badanie budżetów gospodarstw domowych do oszacowania wpływu podatku na gospodarstwa należące do różnych grup dochodowych i na nierówności. W pracy analizujemy nowy mechanizm transmisji ...
Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content