IEW 2018 i CEF 2018

9 lipca 2018
Jak zmiana cen energii wpływa na popyt na energię w krótkim i długim okresie? Jan Witajewski-Baltvilks i Marek Antosiewicz zaprezentowali wyniki badań na konferencjach naukowych IEW 2018 i CEF 2018 (19-21.06.).

Jan Witajewski-Baltvilks i Marek Antosiewicz z naszego Instytutu opracowali teoretyczny model pokazujący różnice pomiędzy krótko- i długookresowym wpływem zmian cen energii na popyt na energię. Model ten, oparty o koncepcję wyboru technologicznego (technological choice), posłużył do oszacowania prawdopodobnego wpływu wzrostu cen energii wynikającego z wprowadzenia podatku od emisji dla opartej o węgiel gospodarki Polski. Z symulacji dla modelu DSGE wyposażonego w mechanizm wyboru technologicznego wynika, że większa elastyczność technologiczna wywołuje dwa efekty. Po pierwsze, przyczynia się do ograniczenia spadku PKB i zatrudnienia. Drugim efektem jest pogłębienie spadku zapotrzebowania na energię, co w konsekwencji jeszcze bardziej zmniejsza zapotrzebowanie na węgiel i na zatrudnienie w tym sektorze.

Wyniki zostały zaprezentowane na 37th International Energy Workshop 2018 (IEW 2018 – Göteborg, Szwecja, 19-21.06.) przez Jana Witajewskiego-Baltvilks oraz na 24. międzynarodowej konferencji Computing in Economics and Finance 2018 (CEF 2018 – Mediolan, Włochy, 19-21.06.) przez Marka Antosiewicza. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

***

International Energy Workshop (IEW) to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych cyklów warsztatów dla ekspertów zajmujących się modelowaniem sektora energii. Od 1981 roku, w tych relatywnie kameralnych warsztatach najlepsi ekonomiści zajmujący się energią dyskutują o najnowszych wynikach badań w tej dziedzinie.

Computing in Economics and Finance (CEF) to międzynarodowa konferencja organizowana corocznie przez Towarzystwo Ekonomii Obliczeniowej (SCE). Podczas konferencji prezentowane są wyniki wykorzystujące metody obliczeniowe m.in. w statystyce, ekonometrii, finansach i modelowaniu makroekonomicznym.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content