BAZY I APLIKACJE

Analitycy naszego Instytutu podczas pracy badawczej zbierają, analizują i przetwarzają bardzo duże ilości danych. Na tej stronie udostępnimy efekty naszej pracy: m.in. aplikacje, skrypty, bazy danych. Materiały są dostępne nieodpłatnie. Prosimy o podawanie źródła, jeśli zdecydują się państwo korzystać z naszych materiałów.

Przejściówka dla gmin i powiatów: kody TERYT 1999-2024
Niewielkie, choć wciąż mające miejsce korekty podziału administracyjnego powodują zmiany kodu identyfikacyjnego w rejestrze TERYT. Prezentujemy narzędzie, które zawiera wszystkie kody TERYT gmin i powiatów, obowiązujące w danym roku wraz ze wskazaniem przyczyn korekt.
Baza danych spółdzielni mieszkaniowych
Baza danych spółdzielni mieszkaniowych według stanu na wrzesień 2023r w Polsce i Czechach.
Aplikacja „MEMO Toolbox”
Internetowa aplikacja umożliwiająca symulowanie makroekonomicznych skutków realizacji polityki klimatycznej w trzech państwach: Chile, Grecji i Polsce.
Pracochłonność działań modernizacyjnych – oszacowania
Publikujemy oszacowania nakładów pracy potrzebnych do przeprowadzenia termomodernizacji 8 modelowych budynków mieszkalnych w podziale na pracowników o niskich, średnich i wysokich kwalifikacjach.
Równość wynagrodzeń – aplikacja
Wprowadzając dane o płacach pracowników, ich płci, wieku, wykształceniu oraz innych wybranych cechach uzyskujemy oszacowanie, na ile różnice w płacach mężczyzn i kobiet wynikają z faktycznych różnic między nimi – a na ile z polityki płacowej firmy.
Narzędzie do szacowania korzyści inwestycji w sport
Aplikacja stanowi narzędzie do szacowania skutków zmiany poziomu aktywności fizycznej dla społeczeństwa.
Skip to content