Przejściówka dla gmin i powiatów: kody TERYT 1999-2024

6 lutego 2024
Niewielkie, choć wciąż mające miejsce korekty podziału administracyjnego powodują zmiany kodu identyfikacyjnego w rejestrze TERYT. Prezentujemy narzędzie, które zawiera wszystkie kody TERYT gmin i powiatów, obowiązujące w danym roku wraz ze wskazaniem przyczyn korekt.

W niemal każdym roku ostatniego ćwierćwiecza zachodziły w Polsce niewielkie korekty podziału administracyjnego. Zazwyczaj wiązały się one z nadaniem praw miejskich. Zdarzały się również przypadki zmian nazw powiatów i gmin lub ich przynależności do danych województw, włączenia lub wydzielenia gminy z innej jednostki. Większość korekt powodowała również zmiany kodu identyfikacyjnego w rejestrze TERYT. Mogą one utrudniać analizę historycznych szeregów czasowych, zwłaszcza pochodzących z baz danych spoza Głównego Urzędu Statystycznego. Niniejsza przejściówka zawiera wszystkie kody TERYT gmin i powiatów, obowiązujące w danym roku wraz ze wskazaniem przyczyn korekt.

Opracowanie: Jan Frankowski (jan.frankowski@ibs.org.pl)

Projekt związany z tym zasobem:
Newsletter
Skip to content