ENBLOC – Transformacja energetyczna postsocjalistycznych spółdzielni mieszkaniowych

Czas realizacji: 01.2023 – 12.2025

Celem projektu jest ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej w Polsce i w Czechach.

W projekcie:

  • opracujemy bazę danych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i w Czechach w oparciu o dane administracyjne,
  • ocenimy strategie adaptacji do wzrostu cen energii w spółdzielniach mieszkaniowych o różnej charakterystyce,
  • zbadamy relacje władzy wewnątrz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich współpracę ze spółkami ciepłowniczymi i samorządami miejskimi,
  • określimy gotowość spółdzielni mieszkaniowych i ich mieszkańców do ponoszenia kosztów związanych z rosnącymi cenami energii.

Badanie obejmie m.in. ankiety gospodarstw domowych, eksperyment, a także kilkadziesiąt wywiadów z osobami podejmującymi decyzje w  spółdzielniach mieszkaniowych. Rezultaty badania pozwolą zidentyfikować mechanizmy działania różnych typów spółdzielni mieszkaniowych oraz opracować scenariusze adaptacji do transformacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

* * *

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w programie Weave

(nr umowy 2021/43/I/HS4/03185)

Kontakt:

jan.frankowski@ibs.org.pl

Partnerzy

Politechnika Czeska w Pradze  (https://cvut.cz)

Aktualności
O transformacji energetycznej w mieszkalnictwie na konferencji ENHR 2023
W dniach 28-30 czerwca 2023 r. Jan Frankowski wziął udział w konferencji European Network of Housing Research (ENHR). Jest to największe cykliczne wydarzenie naukowe, skupione wokół badań mieszkalnictwa w Europie.
Inauguracja projektu ENBLOC
16 stycznia 2023 w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt ENBLOC, który wspólnie realizują zespoły Instytutu Badań Strukturalnych i Politechniki Czeskiej w Pradze.
Zdobyliśmy finansowanie projektu Narodowego Centrum Nauki!
Od 2023 roku dzięki wsparciu NCN rozpoczniemy projekt OPUS WEAVE, którego celem będzie ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej.
Publicystyka
Gorący sezon grzewczy w spółdzielniach mieszkaniowych
To był niespokojny kwartał w spółdzielniach mieszkaniowych. Rosnące ceny opłat za ciepło wywołały protesty społeczne. Spółdzielnie mieszkaniowe, dotychczas mało słyszalne w debacie o energii zaczęły mobilizować mieszkańców. Ich aktywność stwarza nadzieję, że staną się aktywnym rzecznikiem sprawiedliwej transformacji w miastach.
Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content