Celem projektu jest ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej w Polsce i w Czechach.

 

W projekcie:

  • opracujemy bazę danych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i w Czechach w oparciu o dane administracyjne,
  • ocenimy strategie adaptacji do wzrostu cen energii w spółdzielniach mieszkaniowych o różnej charakterystyce,
  • zbadamy relacje władzy wewnątrz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich współpracę ze spółkami ciepłowniczymi i samorządami miejskimi,
  • określimy gotowość spółdzielni mieszkaniowych i ich mieszkańców do ponoszenia kosztów związanych z rosnącymi cenami energii.

Badanie obejmie m.in. ankiety gospodarstw domowych, eksperyment, a także kilkadziesiąt wywiadów z osobami podejmującymi decyzje w  spółdzielniach mieszkaniowych. Rezultaty badania pozwolą zidentyfikować mechanizmy działania różnych typów spółdzielni mieszkaniowych oraz opracować scenariusze adaptacji do transformacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

* * *

Logo-NCN-PL_poziom

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w programie Weave

(nr umowy 2021/43/I/HS4/03185)

kontakt : jan.frankowski@ibs.org.pl

osoby z IBS

partnerzy

Politechnika Czeska w Pradze  (https://cvut.cz)