Spółdzielnie mieszkaniowe wobec transformacji energetycznej. Wnioski z Polski i Czech.

2 października 2023
abstrakt:

Opracowanie stanowi wstępny materiał analityczny dotyczący oceny zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej w Polsce i w Czechach. W raporcie po raz pierwszy kompleksowo wykorzystujemy dane administracyjne z polskich i czeskich rejestrów państwowych. Dane te posłużyły do (1) porównania polskich i czeskich spółdzielni mieszkaniowych pod kątem typu, wieku i rozmiaru, a także do (2) wstępnej oceny wsparcia oferowanego spółdzielniom mieszkaniowym w dziedzinie efektywności energetycznej i (3) podatności tych podmiotów na kryzys energetyczny. Wyniki wskazują, że polskie i czeskie spółdzielnie mieszkaniowe są na różnych etapach przekształceń instytucjonalnych, co może mieć wpływ na ich elastyczność w reakcji na kryzysy oraz zdolność do wdrażania rozwiązań związanych z transformacją energetyczną.

słowa kluczowe: spółdzielnie mieszkaniowe, transformacja energetyczna, kryzys energetyczny, Polska, Czechy
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: Research Report
numer publikacji: 3/2023
Dodatkowe informacje:

Raport został finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w programie Weave (nr umowy 2021/43/I/HS4/03185). W opracowaniu wykorzystujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego, Czeskiego Urzędu Statystycznego jak i wielu innych podmiotów, które nie ponoszą odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze. Serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim osobom, które pomogły nam w udostępnieniu danych, w szczególności Danielowi Macyszynowi z Fundacji ePaństwo, a także osobom, które wzięły udział w premierze raportu podczas Forum Mieszkaniowego 2023, organizowanego przez Fundację Habitat for Humanity Polska.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Skip to content