Instytut Badań Strukturalnych i Politechnika Czeska w Pradze o transformacji energetycznej spółdzielni mieszkaniowych na Forum Mieszkaniowym 2023

13 października 2023
Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy wyniki analiz spółdzielni mieszkaniowych w oparciu o dane administracyjne.

W dniach 2-3 października 2023 r. odbyło się Forum Mieszkaniowe – wydarzenie organizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland przy wsparciu Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Dwudniowa konferencja w Warszawie zgromadziła zróżnicowane grono osób zainteresowanych tematem szeroko pojętego mieszkalnictwa – od organizacji charytatywnych, przez instytucje naukowe, aż po reprezentację wszystkich partii politycznych. W Forum Mieszkaniowym aktywny udział wzięli również Jan Frankowski, Joanna MazurkiewiczAleksandra Prusak z IBS.

W drugim dniu Forum Mieszkaniowego, Jan Frankowski (IBS) i Wojciech Bełch (Politechnika Czeska w Pradze) premierowo zaprezentowali wyniki analiz danych administracyjnych o spółdzielniach w Polsce i w Czechach prowadzonych w ramach projektu ENBLOC – Transformacja energetyczna postsocjalistycznych spółdzielni mieszkaniowych. Wstępny raport pt. ‘Spółdzielnie mieszkaniowe wobec transformacji energetycznej. Wnioski z Polski i Czech’ miał na celu określić typologię tych podmiotów, popularność instrumentów wsparcia transformacji energetycznej, a także ocenić podatność poszczególnych spółdzielni na kryzys związany ze wzrostem cen energii. Raport ten będzie również stanowić punkt wyjścia do badań terenowych w spółdzielniach mieszkaniowych, zaplanowanych w przyszłym roku.

Po prezentacji raportu z badań, odbyła się również dyskusja moderowana przez Joannę Mazurkiewicz (IBS). W panelu oprócz prelegentów wystąpili również: Piotr Lis (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Besim Nebiu (Habitat for Humanity International), Magdalena Ośka (Imapp Consulting) i Hanna Milewska-Wilk (Instytut Rozwoju Miast i Regionów). Hanna Milewska-Wilk zwróciła m.in. uwagę na wyzwania metodologiczne badania spółdzielni, związane z różnymi formami własności, a także warunkami brzegowymi podejmowania decyzji w tych podmiotach. Besim Nebiu omówił specyfikę spółdzielni mieszkaniowych na tle budownictwa wielorodzinnego w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Magdalena Ośka skomentowała m.in. dopasowanie nowych programów wsparcia UE i realność ich wydatkowania przez spółdzielnie, a Piotr Lis strategie działania spółdzielni podejmowane względem preferencji osób młodych. Wystąpienie polsko-czeskiego zespołu i późniejsza dyskusja spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności, wśród której znaleźli się badacze, spółdzielcy, samorządowcy, osoby z organizacji pozarządowych, audytorzy energetyczni i politycy.

* * *

Udział w wydarzeniu został sfinansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w programie Weave (nr umowy 2021/43/I/HS4/03185).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content