Baza danych spółdzielni mieszkaniowych

1 grudnia 2023
Baza danych spółdzielni mieszkaniowych według stanu na wrzesień 2023r w Polsce i Czechach.

Baza danych spółdzielni mieszkaniowych została przygotowana w ramach projektu ENBLOC na podstawie danych REGON i KRS za pośrednictwem portalu rejestr.io oraz danych pozyskanych z Czeskiego Urzędu Statystycznego. Baza danych zawiera informacje o nazwie, lokalizacji i przedziale wielkości spółdzielni mieszkaniowych według stanu na wrzesień 2023. Dane mogą być użytecznym źródłem wiedzy dla innych osób badających mieszkalnictwo, a także samych spółdzielców, banków oraz innych instytucji.

Kontakt:

Jan Frankowski (jan.frankowski@ibs.org.pl)

Prosimy o podanie źródła danych:

Frankowski, J., Świetlik, T., Prusak, A., Mazurkiewicz, J., Sokołowski, J., Bełch, W., Staňková, N. (2023). Housing cooperatives facing the energy transition. Insights from Poland and Czechia. IBS Research Report 03/2023.

* * *

Przygotowanie bazy danych zostało finansowane dzięki środkom Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w programie Weave (nr umowy 2021/43/I/HS4/03185). W bazie danych wykorzystujemy dane Czeskiego i Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, jak i dane udostępniane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze. Serdecznie dziękujemy Danielowi Macyszynowi z Fundacji ePaństwo za szczodrą pomoc w udostępnieniu danych administracyjnych.

Projekt związany z tym zasobem:
Newsletter
Skip to content