ogłoszenie

„Tasks, Skills, and Institutions” – właśnie opublikowana książka pod redakcją Piotra Lewandowskiego w wolnym dostępie
Piotr Lewandowski jest współredaktorem książki Tasks, Skills, and Institutions - The Changing Nature of Work and Inequality, wydanej przez Oxford University Press w ramach WIDER Studies in Development Economics.
Stypendium dla asystenta naukowego – rekrutujemy!!!
Poszukujemy doktorantki/doktoranta zainteresowanej/zainteresowanego ekonomią pracy i polityką społeczną, oraz tematyką równości płci, z doświadczeniem w analizach mikroekonomicznych.
Szkolenia dla użytkowników – rejestracja otwarta!
Zapraszamy na szkolenia dla użytkowników aplikacji „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”. Sprawdź dostępne terminy i zarejestruj się na szkolenie!
Harmonogram wsparcia w projekcie
Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie „SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”.
Rozeznanie rynku – wsparcie w badaniu pracy platformowej
Zapraszamy do składania ofert na wsparcie w realizacji badania dotyczącego skali pracy platformowej w Polsce, w części dotyczącej zatrudnienia migrantów.
Zapytanie ofertowe: realizacja badania ankietowego CAWI w obszarze rynku pracy
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy badania „Zapotrzebowanie pracowników na pracę z domu w warunkach pandemii – badanie eksperymentalne z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego”.
IBS rekrutuje!
Obecnie poszukujemy osób na stanowiska: ekonomisty/ekonomistki oraz menedżera/menedżerki ds. komunikacji.
Zapytanie ofertowe – aplikacja w projekcie System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy.
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy dzieła: zaprojektowanie i wykonanie aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie i wizualizowanie prognoz z modelu prognostyczno-symulacyjnego polskiego rynku pracy. Termin składania ofert upływa 17 listopada 2020 r.
Zaproszenie do nadsyłania propozycji Policy Papers
Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do publikacji w ramach serii IBS Policy Paper.
Zapytanie ofertowe na badanie w projekcie „Youth Employment PartnerSHIP”
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badań ankietowych (CATI) do projektu. „Youth Employment PartnerSHIP”. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020 r.
Zapytanie ofertowe – audyt projektu
Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie audytu dla projektu Youth Employment PartnerSHIP.
Koalicja think-tanków „15 lat Polski w UE”
IBS został członkiem koalicji polskich think-tanków na rzecz wzmocnienia rzeczowej debaty o Unii Europejskiej. Tegoroczne działania koalicji skupione będą wokół 15. rocznicy wejścia Polski do UE, przypadającej 1 maja.
Skip to content