O transformacji energetycznej w mieszkalnictwie na konferencji ENHR 2023

12 lipca 2023
W dniach 28-30 czerwca 2023 r. Jan Frankowski wziął udział w konferencji European Network of Housing Research (ENHR). Jest to największe cykliczne wydarzenie naukowe, skupione wokół badań mieszkalnictwa w Europie.

Podczas trzydniowego wydarzenia badacze z większości państw europejskich prezentowali najnowsze prace poświęcone m.in. mieszkalnictwu społecznemu, spółdzielniom mieszkaniowym i innym formom co-housingu, jak również transformacji i efektywności energetycznej. Jan Frankowski wziął udział w sesji poświęconej ostatniemu tematowi, prezentując manuskrypt poświęcony wyzwaniom transformacji tj. odejścia od węgla w budownictwie mieszkaniowym w Polsce i możliwym społeczno-przestrzennym konsekwencjom wzrostu kosztów energii. Otrzymana informacja zwrotna pozwoli ulepszyć kolejne wersje pracy.

Tegoroczna edycja konferencji ENHR po raz pierwszy odbyła się w Polsce. Wśród głównych mówców tegorocznej konferencji znaleźli się m.in. Catalina Turku (LSE), Jesper Ole Jensen (Uniwersytet w Aalborgu), Nessa Winston (University College Dublin), Ludek Sykora (Uniwersytet Karola w Pradze), Aysegul Can (Istanbul Medeniyet University), Paul Watt (University of London). Na forum plenarnym pojawiły się także badacze i badaczki z Polski: m.in. Magdalena Załęczna (Uniwersytet Łódzki), Marek Bryx (SGH), Zuzanna Rataj (Uniwerstet Ekonomiczny w Poznaniu), którzy przedstawili wyzwania mieszkalnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak również Aleksandra Trzcińska (UM Łódź), Katarzyna Przybylska (Habitat for Humanity Polska) oraz Piotr i Władysław Grochowscy z grupy deweloperskiej Arche, reprezentujący stronę praktyczną.

ENHR konferencja poświęcona transformacji mieszkalnictwa

Obok części naukowej istotnym elementem konferencji była również część rozrywkowa – w tym cykliczny konkurs slajdów dotyczący problemów mieszkalnictwa w europejskich miastach, w którym brytyjsko-polski kwartet z reprezentantem IBS-u w składzie zdobył pierwsze miejsce.

Kolejna konferencja ENHR odbędzie się pod koniec sierpnia 2024 r. na Politechnice w Delft.

Udział w wydarzeniu został sfinansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w programie Weave (nr umowy 2021/43/I/HS4/03185).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content