Zdobyliśmy finansowanie projektu Narodowego Centrum Nauki!

spoldzielnia mieszkaniowa pexels-thiha-soe
Od 2023 roku dzięki wsparciu NCN rozpoczniemy projekt OPUS WEAVE, którego celem będzie ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej.

Wspólnie z Politechniką Czeską w Pradze opracujemy bazę danych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i w Czechach w oparciu o dane administracyjne, a następnie zbadamy i ocenimy strategie adaptacji do wzrostu cen energii w spółdzielniach o różnej charakterystyce. Szczególny akcent położymy na relacje władzy wewnątrz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich współpracę ze spółkami ciepłowniczymi czy samorządami miejskimi. Wreszcie, określimy gotowość spółdzielni mieszkaniowych i ich mieszkańców do ponoszenia kosztów związanych z rosnącymi cenami energii.

 

Badanie zawierać będzie ankiety gospodarstw domowych, eksperyment, a także kilkadziesiąt wywiadów z osobami podejmującymi decyzje w spółdzielniach mieszkaniowych. Rezultaty projektu pozwolą zidentyfikować mechanizmy działania różnych typów spółdzielni mieszkaniowych oraz opracować scenariusze adaptacji do rosnących cen energii w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej o istotnym udziale budynków wielorodzinnych.

 

Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku i będzie finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 22 WEAVE.

wszystkie wiadomości