Zdobyliśmy finansowanie projektu Narodowego Centrum Nauki!

19 lipca 2022
Od 2023 roku dzięki wsparciu NCN rozpoczniemy projekt OPUS WEAVE, którego celem będzie ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej.

Wspólnie z Politechniką Czeską w Pradze opracujemy bazę danych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i w Czechach w oparciu o dane administracyjne, a następnie zbadamy i ocenimy strategie adaptacji do wzrostu cen energii w spółdzielniach o różnej charakterystyce. Szczególny akcent położymy na relacje władzy wewnątrz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich współpracę ze spółkami ciepłowniczymi czy samorządami miejskimi. Wreszcie, określimy gotowość spółdzielni mieszkaniowych i ich mieszkańców do ponoszenia kosztów związanych z rosnącymi cenami energii.

Badanie zawierać będzie ankiety gospodarstw domowych, eksperyment, a także kilkadziesiąt wywiadów z osobami podejmującymi decyzje w spółdzielniach mieszkaniowych. Rezultaty projektu pozwolą zidentyfikować mechanizmy działania różnych typów spółdzielni mieszkaniowych oraz opracować scenariusze adaptacji do rosnących cen energii w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej o istotnym udziale budynków wielorodzinnych.

Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku i będzie finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 22 WEAVE.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content