BAZY I APLIKACJE

Analitycy naszego Instytutu podczas pracy badawczej zbierają, analizują i przetwarzają bardzo duże ilości danych. Na tej stronie udostępnimy efekty naszej pracy: m.in. aplikacje, skrypty, bazy danych. Materiały są dostępne nieodpłatnie. Prosimy o podawanie źródła, jeśli zdecydują się państwo korzystać z naszych materiałów.

Hurtownia danych o finansach publicznych
Pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014.
Aplikacja „Jak są wydawane moje podatki”
Aplikacja pozwala w łatwy sposób sprawdzić, ile podatków państwo pobiera od zarobków każdego z nas i na co je przeznacza.
PESCADF: skrypt programu Stata wykonujący test CADF Pesarana pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych o przekrojowej współzależności
PESCADF wykonuje test t dla pierwiastka jednostkowego dla niejednorodnych danych panelowych z przekrojową współzależnością, zaproponowany przez Pesarana (2003).
Przejściówki klasyfikacji zawodów – od ISCO do KZiS
Zestaw przejściówek zawiera pełne mapowanie danych O*NET – zakodowanych uprzednio w klasyfikacji ISCO – na KZiS 95, 02, 04 i 10 (wykorzystywaną do polskich danych, np.: BAEL).
Przejściówki klasyfikacji zawodów – od O*NET-SOC do ISCO
Zestaw przejściówek zawiera pełne mapowanie danych O*NET – zakodowanych za pomocą rozszerzonej wersji SOC-00 i SOC-10 – na klasyfikacje ISCO-88 i ISCO-08 (wykorzystywanych w większości danych europejskich, np.: EU LFS).
Hipotetyczne zużycie i wydatki na energię cieplną
Dane o wydatkach na energię niezbędnych do osiągnięcia komfortu cieplnego według typów budynków w Polsce
Skip to content