Aplikacja „MEMO Toolbox”

7 grudnia 2018
Internetowa aplikacja umożliwiająca symulowanie makroekonomicznych skutków realizacji polityki klimatycznej w trzech państwach: Chile, Grecji i Polsce.

Dzięki aplikacji „MEMO Toolbox” osoby niebędące ekspertami w dziedzinie modelowania ekonomicznego mogą oszacować makroekonomiczne skutki polityk klimatycznych. Aplikacja została zaprojektowana dla trzech państw: Chile, Grecji oraz Polski. Narzędzie jest wyposażone w intuicyjny interfejs i wymaga od użytkownika jedynie wprowadzenia danych wejściowych do symulacji (np.: zmiany w podatkach, plany inwestycyjne). Wyniki dotyczące m.in. zmian w PKB, konsumpcji, handlu zagranicznym czy zatrudnieniu są przedstawione w formie interaktywnych wykresów oraz mogą być pobrane w formie bazy danych.

Przykładowe pytania, na które można odpowiedzieć dzięki użyciu aplikacji:

  • Jaki będzie wpływ podatku od emisji CO2 na stopę bezrobocia i płace w różnych sektorach?
  • Jak redukcja kosztów instalacji fotowoltaicznych wpłynie na ceny energii, popyt na energię i PKB?
  • W jaki sposób taryfy gwarantowane dla instalacji fotowoltaicznych wpłyną na gospodarkę?

Modele dostępne w aplikacji były wykorzystane w przeszłości między innymi do oceny socjoekonomicznych skutków dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego w Polsce (→ zobacz), a także do wyznaczenia wpływu podatku od emisji CO2 na ubóstwo energetyczne w Chile (→ zobacz).

Materiały:

Aplikacja „MEMO Toolbox”: http://transrisk.ibs.org.pl

Podręcznik użytkownika (w języku angielskim)

***

Model MEMO został opracowany przez Marka Antosiewicza oraz Jana Witajewskiego-Baltvilks z IBS.

Projekt związany z tym zasobem:
Newsletter
Skip to content