TRANSrisk

Czas realizacji: 09.2015 - 12.2018

Celem projektu jest pogłębienie naszego zrozumienia ryzyka, niepewności i zależności związanych z różnymi ścieżkami niskoemisyjnej transformacji. TRANSrisk stworzy nowe ramy badawcze służące do oceny i analizy kosztów i zysków związanych z tymi ścieżkami. Konsorcjum stworzy też zestaw narzędzi analitycznych, które będą wsparciem dla decydentów przy projektowaniu polityk publicznych.

TRANSrisk jest projektem programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. IBS realizuje projekt w ramach konsorcjum renomowanych centrów badawczych, m.in. Uniwersytetu w Sussex, Cambridge Econometrics, Politechniki w Zurichu (ETH-Zurich), Uniwersytetu w Graz i Narodowego Uniwersytetu Technologicznego w Atenach (NTUA).

***

Projekt otrzymał finansowanie z programu Horizon 2020 Unii Europejskiej w ramach grantu nr 642260.

 
kierownik:
Piotr Lewandowski
koordynacja, modelowanie, analiza przypadków:
Jan Witajewski-Baltvilks
modelowanie, analiza przypadków:
Marek Antosiewicz
współpraca z interesariuszami, analiza przypadków:
Aleksander Szpor, Andrzej Ceglarz
analiza przypadków:
Jakub Sawulski, Baiba Witajewska-Baltvilka, Marcin Gałczyński, Robert Zajdler
Kontakt:

aleksander.szpor@ibs.org.pl

Partnerzy

University of Susses (UOS), BC3 Basque Centre for Climate Change, Cambridge Econometrics Limited, Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich, Stichting Joint Impementation Network, Stiftelsen the Stockholm Environment Institute Universitaet Graz, University of Piraeus Research Center, National Technical University of Athens, Pontificia Universidad Catolica de Chile

https://www.facebook.com/transriskEU/

Aktualności
Zapytanie ofertowe – audyt projektu
Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie audytu dla projektu TRANSrisk realizowanego w latach 2016-2018 w ramach programu Horyzont 2020.
Badania IBS na COP24
Podczas szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach zaprezentowaliśmy wyniki badań dot. m.in. ścieżek transformacji niskoemisyjnej, górnictwa i ubóstwa energetycznego.
Czy Polsce opłaca się rezygnować z węgla?
W perspektywie 2050 roku odejście od węgla będzie nieco droższe niż brak dekarbonizacji, jednak dzięki temu emisja CO2 zmniejszy się 2-krotnie. Raport i seminarium IBS (28.11.).
Spotkanie podsumowujące projekt TRANSrisk
“Paryż w praktyce: zrozumienie zagrożeń i niewiadomych” to temat przewodni spotkania kończącego projekt TRANSrisk, które odbyło się 6 listopada w Brukseli.
Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku – wyzwania fazy „przed-rozwojowej”
Badania IBS zostały zaprezentowane na Światowym Szczycie Energetyki Wiatrowej w Hamburgu (25-28.09.).
Jak dotować rozwój zielonych technologii?
Publikujemy wyniki badań Jana Witajewskiego-Baltvilks zaprezentowane na 33. Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów (EEA).
Symulacje makroekonomiczne dla Chile
Podczas warsztatów projektu TRANSrisk w Santiago (Chile) Marek Antosiewicz wygłosił referat o makroekonomicznych skutkach polityk przeciwdziałających zmianom klimatu (24.08.).
WCERE 2018 & EMEE 2018
Czy OZE jest konkurencyjną alternatywą dla węgla w Polsce? Czy „zielone inwestycje” napędzają rozwój gospodarczy? Jan Witajewski-Baltvilks i Marek Antosiewicz zaprezentowali wyniki badań IBS na międzynarodowych konferencjach dot. ekonomii energii.
Dołącz do zespołu IBS!
Poszukujemy eksperta ds. odnawialnych źródeł energii do pracy przy międzynarodowym projekcie TRANSrisk.
Zapytanie ofertowe
Zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie aplikacji opartej na modelu makroekonomicznym MEMO. Przyjmowanie zgłoszeń wydłużamy do 27 listopada br.
Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce
12 października organizujemy międzynarodowe seminarium i warsztaty dotyczące skutków zmian w energetyce. Serdecznie zapraszamy!
36. Międzynarodowe Warsztaty Energetyczne
Jan Witajewski-Baltvilks zaprezentował model dotyczący zielonych innowacji i wzrostu gospodarczego.
Materiały z konferencji WIEM 2017
Podczas 12. konferencji Warsaw International Economic Meeting naukowcy z IBS zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących rynku pracy, nieautoryzowanych źródeł kultury, ubóstwa energetycznego, OZE i zielonych innowacji.
23. konferencja EAERE
W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2017 r. w Atenach odbyła się coroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE).
Konferencja Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (AERE)
Aleksander Szpor i Jan Witajewski-Baltvilks zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących kosztów transformacji niskoemisyjnej oraz wpływu „zielonych innowacji” na wzrost gospodarczy.
Transformacja niskoemisyjna – ryzyka, niepewności i zależności między różnymi jej ścieżkami
Projekt TRANSrisk – na półmetku. 7-8 marca spotkaliśmy się w Brukseli na warsztatach organizowanych przez lidera konsorcjum, Science Policy Research Unit z Uniwersytetu Sussex (SPRU), aby podsumować dotychczasowe wyniki badań oraz zaplanować dalsze prace.
System innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce
Rozpoczynamy prace nad technologicznym systemem innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce.
Transformacja niskoemisyjna
Najważniejsze problemy związane z transformacją niskoemisyjną w wybranych krajach Europy i na świecie – raport dla Komisji Europejskiej.
Badania
Aplikacja „MEMO Toolbox”
Internetowa aplikacja umożliwiająca symulowanie makroekonomicznych skutków realizacji polityki klimatycznej w trzech państwach: Chile, Grecji i Polsce.
Publikacje
2018-12-31 Zielone innowacje a wzrost gospodarczy w modelu Północ-Południe
autorzy:    /   / 
Czy inwestycje w rozwój czystych technologii w jednym regionie świata mogą zachęcić firmy w innych regionach do podobnych inwestycji? Aby rzucić światło na to pytanie, przedstawiamy model ekonomiczny, oparty o literaturę kierunkowych zmian technologicznych oraz endogenicznego wzrostu gospodarczego. Rozwiązanie modelu sugeruje, że (i) kiedy jeden region rozwija czyste technologie, wzrost wartości tych technologii motywuje firmy ...
2018-11-28 Polska polityka energetyczna na rozdrożu: koszty i korzyści potencjalnej dekarbonizacji
autorzy:    /   /   /   /   /   /   /   / 
Polityka energetyczna Polski znajduje się na rozdrożu. W raporcie „Risks associated with the decarbonisation of the Polish power sector” pokazujemy optymalne (najtańsze) miksy polskiego sektora energii elektrycznej w różnych scenariuszach, a także związane z nimi ryzyka. Analizujemy dwie możliwe ścieżki ewolucji sektora: bazowy (brak redukcji CO2) i dekarbonizacyjny, w którym przyjmujemy, że zmniejszenie emisji ...
2018-09-26 “Zielony” wzrost a heterogeniczność preferencji
autorzy:    / 
W badaniu weryfikuję hipotezę czy postęp technologiczny w sektorach „czystych” technologii, tzn. nieemitujących CO2, prowadzi do spadku emisji. Udowadniam, że zależność jest prawdziwa jedynie wtedy, kiedy produkty z „czystych” i „brudnych” (emitujących CO2) sektorów gospodarki są wystarczająco substytucyjne dla konsumentów. Udowadniam, że substytucyjność ta jest większa, kiedy liczba rodzajów produktów z sektorów „czystych” technologii rośnie. Wyniki ...
2018-09-19 Morskie farmy wiatrowe w Polsce – analiza systemu innowacji
autorzy:    /   /   / 
W ostatnich latach morska energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na świecie. Wciąż jednak istnieje kilka rynków o dużym potencjale dla wdrożenia tej technologii. W artykule analizujemy system innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce. W tym celu wykorzystujemy procedurę TIS (Technological Innovation System), która była wielokrotnie ...
2018-09-14 Partie polityczne a polityka klimatyczna: dlaczego partie czasami poruszają ten temat, a czasami go przemilczają
autorzy:    / 
Opracowanie przedstawia czynniki kształtujące rywalizację programową partii politycznych w obszarze zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska. Analiza ekonometryczna dotyczy stosunku partii politycznych do kwestii klimatu w 22 krajach europejskich w trakcie kampanii wyborczych w latach 1990-2016. Opracowanie zawiera również dwa studia przypadku: wybory w Polsce w 2011 roku i w Niemczech w 2013 roku. Z przeprowadzonej analizy wynika, ...
2018-01-22 Optymalne zróżnicowanie OZE w warunkach niepewności technologicznej
autorzy:    /   / 
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rządy w ramach aukcji na energię ze źródeł odnawialnych powinny wspierać rozwój szerokiego zakresu technologii OZE, czy też skupiać się na wsparciu kilku wybranych? W opracowaniu analizujemy różne podejścia do różnicowania technologii w ramach systemu aukcji OZE. Wykorzystujemy analityczny model do określenia optymalnego zróżnicowania technologii OZE w warunkach niepewności co do przyszłych ...
2018-01-18 Analiza strukturalna systemu innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce
autorzy:    / 
Celem artykułu jest opis systemu innowacji dla morskich farm wiatrowych (MFW) w Polsce. W opracowaniu zawarto dwa pierwsze kroki procedury Technology Innovation System: analizę strukturalną oraz analizę stanu rozwoju technologii. Pozytywnie oceniono stan rozwoju polskiego łańcucha dostaw dla MFW. Za słabą stronę polskiego systemu innowacji uznano z kolei sektor nauki. ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content