Marcin Gałczyński

marcin.galczynski@doktorant.sgh.waw.pl
lista publikacji autora
2018-09-19 Morskie farmy wiatrowe w Polsce – analiza systemu innowacji
Autorzy:    /   /   / 
W ostatnich latach morska energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na świecie. Wciąż jednak istnieje kilka rynków o dużym potencjale dla wdrożenia tej technologii. W artykule analizujemy system innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce. W tym celu wykorzystujemy procedurę TIS (Technological Innovation System), która była wielokrotnie ...
Skip to content