Zapytanie ofertowe – audyt projektu

7 stycznia 2019
Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie audytu dla projektu TRANSrisk realizowanego w latach 2016-2018 w ramach programu Horyzont 2020.

Zapytanie dotyczy projektu „TRANSrisk – Transitions pathways and risk analysis for climate change mitigation and adaption strategies”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu o wartości 506,250.00 EUR zgodnie z procedurami określonymi przez Komisję Europejską. Audyt polegać na sprawdzeniu, czy koszty podniesione w danym okresie sprawozdawczym i ujęte w raportach okresowych spełniają warunki określone w Umowie Grantowej z Komisją Europejską.

Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2019 roku drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.kolczewiak@ibs.org.pl lub ibs@ibs.org.pl na formularzu stanowiącym załącznik do oferty.

Szczegóły związane z zamówieniem dostępne są w załącznikach.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content