Spotkanie podsumowujące projekt TRANSrisk

16 listopada 2018
“Paryż w praktyce: zrozumienie zagrożeń i niewiadomych” to temat przewodni spotkania kończącego projekt TRANSrisk, które odbyło się 6 listopada w Brukseli.

W tzw. policy lunch uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji publicznej. Tematyka spotkania związana była z dwoma kluczowymi aspektami polityki klimatycznej, które były przedmiotem badań w ramach projektu TRANSrisk. Podczas sesji porannej przedstawiono wyniki prac dotyczących identyfikacji i zrozumieniu istoty ryzyka i niepewności związanej z transformacją niskoemisyjną. Wprowadzający referat na ten temat wygłosiła Susanne Hanger-Kropp z Politechniki w Zurychu. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, podczas której omówiono społeczne, techniczne i przestrzenne ryzyka. Z naszego Instytutu w spotkaniu wzięli udział Marek Antosiewicz, Aleksander Szpor oraz Jan Witajewski-Baltvilks.

 Narzędzia i techniki modelowe do analizy polityk łagodzących skutki zmian klimatu

Podczas sesji popołudniowej partnerzy konsorcjum TRANSrisk zaprezentowali innowacyjne narzędzia modelowe, które zostały opracowane w ramach projektu. Narzędzia te umożliwiają decydentom oszacowanie skutków podejmowanych przez nich decyzji w naukowy, zorganizowany sposób. Alexandros Flamos z UPRC zaprezentował nowatorskie sposoby modelowania ekonomicznego, Wytze van der Gaast z JIN przedstawił techniki angażowania interesariuszy w proces podejmowania decyzji, zaś Haris Doukas z NTUA pokazał nowatorski sposób integracji komputerowych modeli symulacyjnych z innymi narzędziami wspierającymi proces podejmowania decyzji.

Aplikacja MEMO

Z kolei Marek Antosiewicz z naszego instytutu zaprezentował stworzoną w IBS Aplikację MEMO.  Jest to narzędzie internetowe, które umożliwia przeprowadzanie symulacji makroekonomicznych z modelu MEMO (MacroEconomic Mitigation Options) osobom, które nie są ekspertami w dziedzinie modelowania. Symulacje te pozwalają na oszacowanie skutków makroekonomicznych wprowadzenia różnego rodzaju polityk związanych z przeciwdziałaniem  zmianom klimatycznym, takich jak podatki od emisji lub bezpośrednie interwencje w wybranych sektorach gospodarki. Na przykładzie Polski, omówiono zastosowanie tego narzędzia do oceny skutków dekarbonizacji sektora produkcji energii elektrycznej. Na koniec spotkania, Jan Witajewski-Baltvilks oraz Marek Antosiewicz poprowadzili krótkie szkolenie z wykorzystania Aplikacji MEMO, w ramach którego omówiono jak przeprowadzać i interpretować wyniki symulacji. Aplikacja będzie wkrótce dostępna na stronie IBS.

Materiały

Agenda spotkania i prezentacje dostępne są na stronie projektu TRANSrisk.

Więcej informacji na temat polskiego udziału w projekcie znajduje się tutaj.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content