Czy Polsce opłaca się rezygnować z węgla?

30 listopada 2018
W perspektywie 2050 roku odejście od węgla będzie nieco droższe niż brak dekarbonizacji, jednak dzięki temu emisja CO2 zmniejszy się 2-krotnie. Raport i seminarium IBS (28.11.).

Polityka energetyczna Polski znajduje się na rozdrożu. Z jednej strony odczuwamy presję ze strony instytucji międzynarodowych na redukcję emisji CO2, a tym samym zmniejszenie zużycia węgla i większe inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Z drugiej strony obawiamy się społecznych skutków odejścia od węgla. W przededniu szczytu klimatycznego ONZ opublikowaliśmy raport pt. „Risks associated with the decarbonisation of the Polish power system”  (red. Jan Witajewski-Baltvilks), w ktorym analizujemy skutki wyboru jednej z dwóch ścieżek transformacji polskiej energetyki: dekarbonizacji (znaczącej redukcji emisji CO2) lub jej braku. Poniżej opisujemy główne wnioski.

Optymalne (najtańsze) miksy energetyczne dla Polski

Spadek udziału węgla w polskim miksie wytwarzania energii elektrycznej jest nieunikniony. Przy wyborze optymalnego (najtańszego) rozwiązania, które nie uwzględnia redukcji emisji CO2 (scenariusz braku dekarbonizacji),  udział ten zmniejszy się do 75% (z obecnych około 85%) w 2030 roku i do 33% w 2050 roku. Jest to nieco wolniejszy spadek niż założony w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” – 60% w 2030 roku. Węgiel będzie zastępowany zarówno przez energię jądrową, jak i większe znaczenie wiatru na lądzie i gazu (ich udział w miksie wyniesie około 20%).

W bardziej ambitnym scenariuszu dekarbonizacji, zakładającym trzykrotną redukcję C02, spadek udziału węgla powinien rozpocząć się już w 2020 roku. Udział ten powinien zmniejszyć się do 39% w 2030 roku i 12% w 2050 roku. Miks wytwarzania energii elektrycznej będzie bardziej zróżnicowany – poza energią jądrową (27%), energią uzyskiwaną z wiatru na lądzie (20%) i gazem (13%), odpowiednio 13% i 6% udziału uzyskają biogaz i biomasa. Pozostałe około 20% pokryje węgiel oraz inne technologie.

Dekarbonizacja to nieco wyższe koszty, ale do 2050 roku 2-krotnie mniejsza emisja CO2

W ambitnym scenariuszu odejścia od węgla do 2050 roku, łączne koszty wytworzenia energii będą o około 15% wyższe niż przy braku dekarbonizacji. Szczególnie chodzi o ponad 1/3 wyższe nakłady inwestycyjne, bo koszty bieżące w obu wariantach są podobne. Korzyścią jest wyraźne obniżenie emisji CO2 w energetyce. Wielkość emisji może spadać systematycznie – aż o prawie 70% do 2050 roku (ze 137 mln ton w 2015 do 45 mln ton). W przypadku braku dekarbonizacji emisja spada dopiero po 2030 roku. W 2050 roku emisja byłaby 40% niższa niż w 2015.

realizacja: Kuba Kiljan

Transformacja energetyczna bez  masowych zwolnień w górnictwie

Według symulacji Jana Witajewskiego-Baltvilks i Marka Antosiewicza z IBS,  wpływ transformacji energetycznej na PKB, inwestycje czy konsumpcję będzie niewielki. Mimo że scenariusz ambitnej redukcji CO2 oznacza wysokie nakłady inwestycyjne w energetyce, które mogą wypierać inwestycje w innych sektorach gospodarki, to całkowity wpływ dekarbonizacji na PKB w perspektywie 2050 roku będzie znikomy – komentuje Jan Witajewski-Baltvilks, współautor raportu IBS, a także kolejnego szóstego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu – IPCC Assessment Report. Średni wzrost gospodarczy w scenariuszu dekarbonizacji byłby niezauważalnie (o 0,02 punktu procentowego) niższy niż przy braku dekarbonizacji.

Stopa bezrobocia również się nie zmieni. Odejście od węgla oznacza nowe perspektywy zatrudnienia w sektorach związanych z czystymi źródłami energii, a nie tylko ubytek miejsc  pracy w sektorze górnictwa. Negatywne doświadczenia transformacji z lat 90. i koncentracja górnictwa w kilku ośrodkach w kraju mogą  jednak rodzić obawy wśród pracowników. Przyszła transformacja energetyki będzie  jednak dużo bardziej rozłożona w czasie niż ta z lat 90tych. Według symulacji IBS, masowe zwolnienia nie będą konieczne – redukcja zatrudnienia może zostać osiągnięta przez przejścia na emeryturę i stopniowe zmniejszanie zatrudnienia nowych pracowników.

Ryzyka związane z dekarbonizacją lub jej brakiem

Autorzy raportu analizują łącznie 9 ryzyk związanych z transformacją energetyczną w Polsce. Scenariusz braku dekarbonizacji może wiązać się z: utratą reputacji na arenie międzynarodowej, nieefektywnością wydatków na badania i rozwój technologii związanych z wydobyciem i produkcją węgla oraz uzależnieniem od importu węgla. Scenariusz dekarbonizacji może wiązać się z: likwidacją miejsc pracy w górnictwie, mniejszą stabilnością produkcji energii i uzależnieniem od importowanych technologii. Ponadto autorzy opisują  3 ryzyka związane z implementacją wybranej ścieżki transformacji: brak woli politycznej, sprzeciw ekspertów i brak akceptacji społecznej.

„Czy Polsce opłaca się rezygnować z węgla?” Seminarium IBS

Raport został zaprezentowany 28 listopada br. podczas seminarium zorganizowanego przez nasz Instytut. W pierwszej części spotkania Jan Witajewski-Baltvilks i Marek Antosiewicz z IBS przedstawili ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki różnych ścieżek transformacji. W drugiej części spotkania przybliżone zostały dwie technologie, które mogą zastąpić tradycyjne źródła energii: morskie farmy wiatrowe (Jakub Sawulski – IBS, SGH) i elektrownie atomowe (Jerzy Lipka – Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej). W ostatniej części spotkania odbyła się dyskusja o wadach i zaletach różnych ścieżek transformacji. W dyskusji panelowej udział wzięli: Robert Jeszke (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), Jerzy Lipka (Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej), Joanna Maćkowiak-Pandera (Forum Energii), Łukasz Sawicki (Ministerstwo Energii, Departament Energii Jądrowej), Jan Witajewski-Baltvilks (Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie wydarzenia.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content