Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku – wyzwania fazy „przed-rozwojowej”

28 września 2018
Badania IBS zostały zaprezentowane na Światowym Szczycie Energetyki Wiatrowej w Hamburgu (25-28.09.).

Global Wind Summit to największe wydarzenie dotyczące energetyki wiatrowej na świecie. Ponad 35 tysięcy uczestników ze świata biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych dyskutowało o wyzwaniach i zagrożeniach związanych z energetyką wiatrową. Konferencji towarzyszyły targi z ponad 1400 wystawcami.

Analiza systemu innowacji – badania IBS

27 września odbyła się konferencja prasowa dotycząca możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Robert Zajdler (Politechnika Warszawska) zaprezentował główne wnioski z IBS Working Paper „A review of the offshore wind innovation system in Poland” przygotowanego wspólnie z Jakubem Sawulskim (IBS, UP) i Marcinem Gałczyńskim (SGH). Wśród dyskutantów znaleźli się: Zbigniew Gryglas (Sejm RP), Arkadiusz Seksciński (PGE EO), Janusz Gajowiecki (PWEA) i Pierre Tardieu (WindEurope). Transmisja online → zobacz.

Obecny stan rozwoju technologii morskich farm wiatrowych (MFW) w Polsce należy określić jako „fazę przed-rozwojową” – piszą autorzy raportu. Dynamiczny wzrost zainteresowania morską energetyką wiatrową w innych państwach Unii Europejskiej, w szczególności w Danii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, zwiększa szanse na absorpcję tej technologii i jej rozwój także w Polsce. Potencjał polskich obszarów morskich w tym zakresie określa się na przynajmniej 8 GW (przy konserwatywnych założeniach). Z kolei warunki geologiczne oraz wietrzne są oceniane jako nie gorsze niż na Morzu Północnym. Morska energetyka wiatrowa pretenduje do miana jednego z ważniejszych elementów polskiego miksu energetycznego w przyszłości.

Instytucjonalna niepewność co do przyszłych kierunków polityki energetycznej kraju jest kluczową barierą rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Autorzy badania wykorzystali naukową procedurę TIS – Technology Innovation System (tłum.: technologiczny system innowacji) do opisu systemu innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce. Na podstawie wywiadów z 12 interesariuszami reprezentującymi administrację publiczną, przemysł, organizacje pozarządowe i szkoły wyższe, zidentyfikowali główne wady rozwoju tej technologii oraz przedstawili propozycje rozwiązań ze strony polityki publicznej.

Nieprzewidywalna polityka publiczna, ograniczona infrastruktura przesyłowa, niska jakość badań naukowych, niewielki przepływ wiedzy między sektorami biznesu i nauki – to główne wyzwania dla wdrożenia technologii morskich farm wiatrowych zidentyfikowane przez interesariuszy.

Więcej materiałów → zobacz.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content