abstrakt:

Czy inwestycje w rozwój czystych technologii w jednym regionie świata mogą zachęcić firmy w innych regionach do podobnych inwestycji? Aby rzucić światło na to pytanie, przedstawiamy model ekonomiczny, oparty o literaturę kierunkowych zmian technologicznych oraz endogenicznego wzrostu gospodarczego. Rozwiązanie modelu sugeruje, że (i) kiedy jeden region rozwija czyste technologie, wzrost wartości tych technologii motywuje firmy w innych regionach do rozwijania tych samych technologii. (ii) Jeżeli dwa regiony inwestują w B+R dla dwóch różnych i substytucyjnych technologii, wzrost gospodarczy w obu regionach będzie mniejszy niż gdyby oba regiony skoncentrowały się na tych samych technologiach. (iii) Jeżeli jeden region inwestuje w B+R dla czystych technologii, rządy w innych regionach będą zachęcać firmy do rozwoju tych samych technologii.

słowa kluczowe: kierunkowe zmiany technologiczne, zielony wzrost gospodarczy, model endogenicznego wzrostu, polityka klimatyczna, subsydia dla czystych technologii

kody JEL: , , , ,

rok wydania: 2018

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 10/2018

ISSN : 2451-4373

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

TRANSrisk

autorzy:
Carolyn Fischer

Vrije Universiteit, Gothenburg University, and Resources for the Future

Jan Witajewski-Baltvilks

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje