abstrakt:

Opracowanie przedstawia czynniki kształtujące rywalizację programową partii politycznych w obszarze zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska. Analiza ekonometryczna dotyczy stosunku partii politycznych do kwestii klimatu w 22 krajach europejskich w trakcie kampanii wyborczych w latach 1990-2016. Opracowanie zawiera również dwa studia przypadku: wybory w Polsce w 2011 roku i w Niemczech w 2013 roku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rywalizacja partii politycznych w kwestii zmian klimatu oraz ochrony środowiska jest większa w krajach z bardziej korzystną opinią publiczna dotyczącą środowiska, mniejszymi nierówności społeczno-ekonomicznymi, a także mniejszą rolą związków zawodowych.

słowa kluczowe: rywalizacja polityczna, zmiana klimatu, ochrona środowiska, polityka klimatyczna, wybory

kody JEL: , ,

rok wydania: 2018

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 05/2018

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękuję Piotrowi Lewandowskiemu, Marcie Palczyńskiej i Aleksandrowi Szporowi za cenne komentarze. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu TRANSrisk, finansowanego z programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (nr grantu: 642260). Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

TRANSrisk

autorzy:
Baiba Witajewska-Baltvilka

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje