Transformacja niskoemisyjna

pixabay-UE
Najważniejsze problemy związane z transformacją niskoemisyjną w wybranych krajach Europy i na świecie - raport dla Komisji Europejskiej.

Pod koniec ubiegłego roku IBS razem z 11 wiodącymi instytutami naukowymi (m.in. Uniwersytet Sussex, NTUA, ECN, Cambrige Econometrics and BC3) opracował dla Komisji Europejskiej dokument opisujący najważniejsze problemy związane z transformacją niskoemisyjną w różnych krajach w Europie i na świecie. Nasz zespół odpowiadał za ukazanie kontekstu dla transformacji niskoemisyjnej w Polsce:

  • opis aktualnego miksu energetycznego w Polsce, problemów transformacji sektora górniczego w ostatnich dekadach, aktualnej polityki energetycznej państwa;
  • przedstawienie opinii społeczeństwa oraz partii politycznych dotyczących ochrony środowiska.

Dokument "D3.2 Context of 15 case studies" powstał w ramach projektu badawczego TRNSrisk i stanowi punkt wyjścia do badań naukowych nad rozpoznaniem i łagodzeniem ryzyk ekonomicznych i społecznych związanych z wprowadzeniem polityki klimatycznej. Analiza tych ryzyk w różnych państwach, w tym w Polsce, zostanie przedstawiona jesienią 2018 roku.

Projekt związany z tą wiadomością:

TRANSrisk

wszystkie wiadomości