Transformacja niskoemisyjna - ryzyka, niepewności i zależności między różnymi jej ścieżkami

environmental-protection-683437_640
Projekt TRANSrisk - na półmetku. 7-8 marca spotkaliśmy się w Brukseli na warsztatach organizowanych przez lidera konsorcjum, Science Policy Research Unit z Uniwersytetu Sussex (SPRU), aby podsumować dotychczasowe wyniki badań oraz zaplanować dalsze prace.

W dniach 7-8 marca w Brukseli odbyły się warsztaty projektu TRANSrisk organizowane przez lidera konsorcjum, Science Policy Research Unit z Uniwersytetu Sussex (SPRU). W spotkaniu uczestniczyło czterech przedstawicieli naszego Instytutu: Marek Antosiewicz, Jakub Sawulski, Aleksander Szpor oraz Jan Witajewski-Baltvilks. Warsztaty zorganizowane na półmetku projektu były doskonałą okazją, aby omówić i podsumować dotychczasowe wyniki badań oraz zaplanować dalsze prace.

 

Podczas pierwszej części spotkania przedyskutowano wstępne wyniki dotyczące synergii i konfliktów pomiędzy różnymi ścieżkami transformacji niskoemisyjnej i politykami klimatycznymi oraz omówiono związane z nimi ryzyka i niepewności. Naukowcy z Basque Centre for Climate Change wskazywali na przykład negatywne konsekwencje wykorzystania biopaliw oraz energii wiatrowej w kontekście zagospodarowania terenu.

 

Ważna część spotkania przeznaczona została na zrelacjonowanie postępów w pracach nad studiami przypadków dla poszczególnych państw. Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół sposobu łączenia metod jakościowych, takich jak wywiady z interesariuszami, z narzędziami i modelami ilościowymi. Gabriel Bachner z Uniwersytetu w Graz przedstawił stan prac nad studium przypadku dla sektora wytwarzania stali w Austrii. Zespół austriacki przeprowadził już szereg wywiadów z inżynierami i ekspertami, dzięki czemu uzyskał liczne dane dotyczące możliwego rozwoju technologicznego we wspomnianym sektorze. Na podstawie zebranych danych opracowano scenariusze rozwoju dla sektora wytwarzania stali, a następnie oszacowano jego wpływ na resztę gospodarki za pomocą modelu równowagi ogólnej.

 

W ramach warsztatów odbyły się indywidualne spotkania grup roboczych, przegląd wyników badawczych oraz oczekiwanych rezultatów. Członkowie zespołu IBS uczestniczyli w dyskusjach dotyczących prac nad studiami przypadku dla Polski, Grecji oraz Chile. Poruszane tematy dotyczyły kalibracji i sposobów wykorzystania modeli ekonomicznych i modeli systemu energetycznego. W trakcie spotkania przedstawicielka Komisji Europejskiej przedstawiła również nowe zasady dotyczące jawności i dostępu do wyników badań realizowanych w ramach projektu.

 

IMG_6864

ma

Projekt związany z tą wiadomością:

TRANSrisk

wszystkie wiadomości