Jan Witajewski-Baltvilks

współpracownik naukowy

Jan_Witajewski-Baltvilks_1

Absolwent London School of Economics (BSc Economics), University of Cambridge (MPhil Economics) oraz European University Institute (MRes oraz PhD). Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Autor prowadzący Szóstego Raportu IPCC. Autor publikacji naukowych, w tym artykułów w prestiżowym Energy Economics. Członek doradczego komitetu redakcyjnego w czasopiśmie Climate Policy. W latach 2013-2015 pracował przy projektach naukowych w Fondazione Eni Enrico Mattei w Mediolanie. W pracy doktorskiej analizował determinanty kierunku i tempa zmian technologicznych w krajach rozwiniętych.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się badaniem wpływu rozwoju technologicznego na zmiany klimatyczne i rynek pracy.

zainteresowania

ekonomia energii i klimatu, przyczyny nierówności zarobkowych, tempo i kierunek zmian technologicznych

curriculum vitae

Jan Witajewski-Baltvilks