abstrakt:

Celem artykułu jest opis systemu innowacji dla morskich farm wiatrowych (MFW) w Polsce. W opracowaniu zawarto dwa pierwsze kroki procedury Technology Innovation System: analizę strukturalną oraz analizę stanu rozwoju technologii. Pozytywnie oceniono stan rozwoju polskiego łańcucha dostaw dla MFW. Za słabą stronę polskiego systemu innowacji uznano z kolei sektor nauki. Barierą dla rozwoju tej technologii w Polsce może być także niepewność co do celów polityki energetycznej kraju oraz nieadekwatny system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Stan rozwoju technologii w Polsce oceniono jako „fazę przed-rozwojową”, ale zauważono, że Polska – z długą linią brzegową oraz dobrymi warunkami wietrznymi i gruntowymi – może odegrać znaczącą rolę w rozwoju rynku MFW na Bałtyku.

słowa kluczowe: OZE, morskie farmy wiatrowe, morska energetyka wiatrowa, system innowacji, procedura TIS

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2017

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 06/2017

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękuję Janowi Witajewskiemu-Baltvilks za cenne wskazówki i komentarze. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu TRANSrisk, finansowanego z programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (nr grantu: 642260). Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

TRANSrisk

autorzy:
Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje