Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce

20 września 2017
12 października organizujemy międzynarodowe seminarium i warsztaty dotyczące skutków zmian w energetyce. Serdecznie zapraszamy!

Celem spotkania jest przedstawienie możliwych ścieżek transformacji w energetyce oraz ich skutków dla rynku pracy, sektora innowacyjności i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Problematyka przejścia na niskoemisyjne źródła energii budzi wątpliwości zarówno wśród polityków i przedstawicieli przemysłu, jak i ekonomistów. Z jednej strony prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i rozwoju innowacyjności, z drugiej może skutkować zmniejszeniem efektywności istniejących elektrowni węglowych oraz redukcją miejsc pracy w górnictwie.

Podczas seminarium naukowcy z Polski, Szwajcarii i Grecji zaprezentują wyniki najnowszych badań dotyczących ryzyk i szans związanych z przejściem na niskoemisyjne źródła energii. Wśród prelegentów znajdą się:

  • dr hab. inż. Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka),
  • dr Oscar Van Vliet (Politechnika Federalna w Zurychu),
  • Paula Diaz (Politechnika Federalna w Zurychu),
  • prof. Haris Doukas (Politechnika Ateńska),
  • Alexandros Nikas (Politechnika Ateńska),
  • dr hab. Karolina Safarzyńska (Uniwersytet Warszawski),
  • dr Artur Wyrwa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
  • Marek Antosiewicz (Instytut Badań Strukturalnych),
  • dr Jan Witajewski-Baltvilks (Instytut Badań Strukturalnych).
Warsztaty metodą Fuzzy Cognitive Mapping

Jednym z elementów spotkania będzie zebranie wśród uczestników opinii dotyczących skutków transformacji niskoemisyjnej w Polsce lub jej braku. Warsztaty oparte o rozwijaną na Politechnice Ateńskiej metodę Fuzzy Cognitive Mapping pozwolą zidentyfikować największe, według uczestników, zagrożenia dla polskiej gospodarki związane z transformacją niskoemisyjną.

Liczymy, że wspólna debata przedstawicieli sektora publicznego, związków zawodowych, pracodawców, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata nauki pozwoli lepiej oszacować ryzyka i projektować polityki publiczne dotyczące zmian w energetyce.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem na stronie wydarzenia (zobacz).

***

Seminarium odbędzie się 12 października br. w godzinach 12:30-17:00 w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 w Warszawie (10 minut pieszo od stancji metra „Rondo Daszyńskiego”). Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez stronę internetową: https://seminariumTRANSrisk.konfeo.com do dnia 6 października br.

***

Seminarium jest organizowane ze środków projektu TRANSrisk będącego częścią programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (umowa nr 642260) oraz środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (nr 892/P-DUN/2017).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content