W ramach projektu zostały zorganizowane cztery seminaria naukowe (public policy seminars) oraz konferencja „IBS Jobs Conference 2017”.

 

Seria czterech seminariów naukowych (public policy seminars) dotyczyła tematyki rynku pracy, polityki społecznej oraz wpływu zmian na rynku energii na społeczeństwo. Podczas seminariów polscy i zagraniczni eksperci przedstawili wyniki najnowszych badań naukowych oraz rekomendacje ich implementacji w polityce publicznej i regulacjach.

 

Konferencja „IBS Jobs Conference 2017” poświęcona była najważniejszym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy, umiejętnościami, regulacjami oraz nierównościami dochodowymi. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno naukowcy, jak i praktycy oraz decydenci polityczni z Polski i zagranicy. Głównymi celami konferencji było:

  • zwiększenie rozpoznawalności polskiej nauki za granicą,
  • rozpowszechnienie udziału polskich naukowców w istotnych projektach badawczo – rozwojowych realizowanych przez wiodące światowe instytucje i ośrodki badawcze,
  • zaprezentowanie wyników badań dotyczących Polski prowadzonych przez IBS.

***

Projekt był finansowany w ramach umowy 892/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_MNiSW_pl

komitet programowy IBS, koordynacja: Piotr Lewandowski, Iga Magda, Jan Witajewski-Baltvilks, Wojciech Hardy

organizacja wydarzeń: Magdalena Wojtuch-Krasuska, Agata Miazga, Justyna Łapińska

promocja: Beata Kwiatkowska, Agata Miazga

kontakt : magdalena.wojtuch-krasuska@ibs.org.pl

osoby z IBS