Działania upowszechniające naukę

Czas realizacji: 01.2017-12.2017

W ramach projektu zostały zorganizowane cztery seminaria naukowe (public policy seminars) oraz konferencja „IBS Jobs Conference 2017”.

Seria czterech seminariów naukowych (public policy seminars) dotyczyła tematyki rynku pracy, polityki społecznej oraz wpływu zmian na rynku energii na społeczeństwo. Podczas seminariów polscy i zagraniczni eksperci przedstawili wyniki najnowszych badań naukowych oraz rekomendacje ich implementacji w polityce publicznej i regulacjach.

Konferencja „IBS Jobs Conference 2017” poświęcona była najważniejszym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy, umiejętnościami, regulacjami oraz nierównościami dochodowymi. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno naukowcy, jak i praktycy oraz decydenci polityczni z Polski i zagranicy. Głównymi celami konferencji było:

  • zwiększenie rozpoznawalności polskiej nauki za granicą,
  • rozpowszechnienie udziału polskich naukowców w istotnych projektach badawczo – rozwojowych realizowanych przez wiodące światowe instytucje i ośrodki badawcze,
  • zaprezentowanie wyników badań dotyczących Polski prowadzonych przez IBS.

***

Projekt był finansowany w ramach umowy 892/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

komitet programowy IBS, koordynacja:
Piotr Lewandowski, Iga Magda, Jan Witajewski-Baltvilks, Wojciech Hardy
organizacja wydarzeń:
Magdalena Wojtuch-Krasuska, Agata Miazga, Justyna Łapińska
promocja:
Beata Kwiatkowska, Agata Miazga
Kontakt:

magdalena.wojtuch-krasuska@ibs.org.pl

Aktualności
Filmowe podsumowania seminariów IBS
Przypominamy wyniki badań dot. nierówności ekonomicznych w Polsce oraz wpływu programu 500+ na rynek pracy zaprezentowane na naszych ubiegłorocznych seminariach.
Materiały z 2017 IBS Jobs Conference
Publikujemy podsumowanie i prezentacje z międzynarodowej konferencji naukowej nt. rynku pracy, którą zorganizowaliśmy 6 i 7 grudnia 2017 r. w Warszawie.
2017 IBS Jobs Conference – zapraszamy!
9 sesji tematycznych, 26 prezentacji, kilkudziesięciu naukowców z Polski i zagranicy. Publikujemy szczegółowy program konferencji i otwieramy rejestrację dla uczestników.
Polska (nie)równych płac, dochodów, majątków?
Publikujemy prezentacje i podsumowanie seminarium IBS nt. nierówności ekonomicznych w Polsce (23 października br.).
Ryzyka niskoemisyjnej transformacji – materiały
Publikujemy materiały z seminarium IBS pt. „Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce” (12 października 2017).
Zapraszamy na 2-dniową debatę IBS
23-24 października br. zaprezentujemy wyniki badań dotyczących nierówności ekonomicznych w Polsce oraz wpływu Programu „Rodzina 500+” na aktywność zawodową matek.
Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce
12 października organizujemy międzynarodowe seminarium i warsztaty dotyczące skutków zmian w energetyce. Serdecznie zapraszamy!
W Chinach brakuje rąk do pracy
Obserwator Finansowy opublikował wywiad Sebastiana Stodolaka z prof. Du Yangiem. Du Yanga mieliśmy okazję gościć w czasie organizowanego przez nasz Instytut seminarium poświęconego technologii, globalizacji i rynkom pracy na świecie. Zapraszamy do lektury.
Technologia, globalizacja i rynki pracy na świecie – materiały poseminaryjne
Udostępniamy prezentacje z międzynarodowego seminarium naukowego Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) poświęconego globalnym przemianom na rynkach pracy.
Osoby z IBS
Magdalena Wojtuch-Krasuska
dyrektor zarządzająca
zobacz więcej
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content