Materiały z 2017 IBS Jobs Conference

15 grudnia 2017
Publikujemy podsumowanie i prezentacje z międzynarodowej konferencji naukowej nt. rynku pracy, którą zorganizowaliśmy 6 i 7 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Trzecią edycję IBS Jobs Conference poświęciliśmy przemianom na europejskich i światowych rynkach pracy związanych z postępem technologicznym i zmianami demograficznymi.  Zjawiska te wiążą się zarówno z popytem jak i podażą pracy, mogą przyczyniać się do niedopasowania umiejętności do wykonywanych zadań i nierówności w płacach, dochodach czy jakości pracy. Konferencja była okazją do dyskusji nad wynikami badań i narzędziami badawczymi oraz do wymiany poglądów dotyczących rozwiązań polityki społecznej.

Podczas 9 sesji tematycznych 26 naukowców przedstawiło wyniki swoich badań dotyczących m.in.:

  • polaryzacji zawodów i płac
  • zmiany struktury zadań w pracy
  • wpływu technologii na zatrudnienie i płace
  • nierówności między kobietami i mężczyznami
  • zatrudnienia osób starszych

Wśród ponad 20 ekspertów z zagranicy znaleźli się przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych z całego świata, m.in.: OECD, Banku Światowego, London School of Economics (LSE), German Institute for Economic Research (DIW), Paris School of Economics (PSE).

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia i prezentacjami (w języku angielskim) na stronie wydarzenia oraz galerią zdjęć. Polecamy również wywiady w mediach z uczestnikami konferencji:

***

Prelegentom dziękujemy za interesujące prezentacje, a wszystkim uczestnikom za cenne uwagi i dyskusję!

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content