rynek pracy

Przewodnik dotyczący przejrzystości danych już jest dostępny!
Zuzanna Kowalik współtworzyła przewodnik dotyczący przejrzystości danych w miejscu pracy w ramach działań sieci naukowej Reshaping Work Dialogue.
IBS członkiem Reshaping Work Dialogue
Reshaping Work to fundacja powstała z misją zgromadzenia różnorodnych interesariuszy, by wspólnie rozmawiać o przyszłości pracy oraz opracowywać strategie wpływające na jej kierunek.
Materiały ze szkoleń dla Publicznych Służb Zatrudnienia
W lutym i marcu br. zorganizowaliśmy szkolenia dotyczące korzystania z nowej aplikacji, umożliwiającej tworzenie prognoz dla rynku pracy.
Szkolenia dla urzędów pracy
Zapraszamy na szkolenia dla użytkowników nowego narzędzia, służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku.
Konferencja Chorwackiego Banku Narodowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego
„Demografia, zatrudnienie i wzrost w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej”, konferencja zorganizowana przez Chorwacki Bank Narodowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) – 15 lipca, Dubrownik
Skąd się biorą międzynarodowe różnice w charakterze pracy?
Materiały z seminarium Piotra Lewandowskiego i Alberta Parka (IEMS HKUST) o wpływie technologii, globalizacji i umiejętności na międzynarodowe różnice w pracach rutynowych i nierutynowych- Hong Kong, 25.04.
Seminarium wokół sprawiedliwej transformacji na Śląsku
Zapraszamy na seminarium IBS dot. zmian na rynku pracy związanych z transformacją regionów górniczych – Katowice, 30.05.
Kobiety NEETs – spotkanie Komitetu FEMM w Europarlamencie
Iga Magda wystąpiła na spotkaniu Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci (FEMM) w Parlamencie Europejskim z prezentacją dot. sytuacji tzw. NEETów w Europie (27.02).
Perspektywy zatrudnienia i bezrobocia
Podczas warsztatów IAB (Norymberga, 17-18.01) Jan Gromadzki oraz Katarzyna Sałach zaprezentowali wyniki swoich badań dot. efektu dodanej pracownicy oraz różnic w wysokości luki płacowej w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem.
Youth Employment PartnerSHIP oficjalnie rozpoczęty
Inauguracja Youth Employment PartnerSHIP odbyła się 16.01 podczas konferencji IBS i BŚ. Badacze z projektu zaprezentowali wyniki swoich badań dot. sytuacji młodych na europejskich rynkach pracy.
Konferencja IBS i Banku Światowego – zapraszamy!
Zapraszamy na konferencję dot. kształtowania się nowych form nierówności oraz ich konsekwencji dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji.
Transformacja górnictwa a rynek pracy
Osiągnięcie celu porozumienia paryskiego w Polsce będzie oznaczało spadek zatrudnienia w górnictwie, jednak według naszych symulacji masowe zwolnienia nie będą konieczne.
Skip to content