nowe technologie

Skąd się biorą międzynarodowe różnice w charakterze pracy?
Materiały z seminarium Piotra Lewandowskiego i Alberta Parka (IEMS HKUST) o wpływie technologii, globalizacji i umiejętności na międzynarodowe różnice w pracach rutynowych i nierutynowych- Hong Kong, 25.04.
Strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce
Piotr Lewandowski i Marta Palczyńska wzięli udział w pracach nad „Założeniami do Strategii AI w Polsce”, zainicjowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Potrzeba przygotować rynek pracy do zmian napędzanych przez nowoczesne technologie
Aleksandra Przegalińska, Piotr Łuba oraz Piotr Lewandowski dyskutowali na temat wpływu nowoczesnych technologii na rynek pracy w audycji Joanny Solskiej.
Skip to content