Skąd się biorą międzynarodowe różnice w charakterze pracy?

13 maja 2019
Materiały z seminarium Piotra Lewandowskiego i Alberta Parka (IEMS HKUST) o wpływie technologii, globalizacji i umiejętności na międzynarodowe różnice w pracach rutynowych i nierutynowych- Hong Kong, 25.04.

Piotr Lewandowski I Albert Park (IEMS HKUST) zaprezentowali artykuł “Technology, Skills, and Globalization: Explaining International Differences in Routine and Nonroutine Work Using Survey Data” w ramach cyklu seminariów naukowych na Hong Kong University of Science and Technology. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z seminarium – nagraniem wideo (na dole strony), prezentacją (do pobrania tutaj) oraz krótką relacją.

Artykuł, efekt współpracy IBS i IEMS HKUST, jest pierwszym badaniem analizującym międzynarodowe różnice w strukturze zadań zawodowych na podstawie danych ankietowych z krajów na niskim, średnim i wysokim poziomie rozwoju. Zrozumienie skali i natury tych różnic ma znaczenie zarówno naukowe jak i praktyczne, ponieważ odzwierciedlają one różnice w charakterze pracy, które mogą przełożyć się na np. na ryzyko automatyzacji pracy w poszczególnych krajach.

Autorzy argumentowali, że oparte o dane ankietowe badania poziomu zadań zawodowych – nierutynowych analitycznych i personalnych, rutynowych kognitywnych i manualnych – wskazują na znaczące międzynarodowe różnice w strukturach zadań zawodowych, także w ramach tych samych zawodów.

Pokazali, że rutynowość pracy zmniejsza się wraz z poziomem rozwoju, zwłaszcza w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Następnie zaprezentowali wyniki analiz ekonometrycznych wskazujących, że z wyższą intensywnością zadań rutynowych wiąże m.in. niższe wykształcenie, mniejsza umiejętność czytania i pisania, mniejsze prawdopodobieństwo korzystania z komputera w pracy, a także większa specjalizacja kraju w globalnym łańcuchu wartości dodanej. Najważniejszymi czynnikami tłumaczącymi międzynarodowe różnice w relatywnym znaczeniu zadań nierutynowych i rutynowych są różnice w wyposażeniu technologicznym gospodarek, umiejętnościach pracowników i specjalizacji w łańcuchach wartości dodanej (globalizacja). Różnice w technologii w największym stopniu przyczyniają się do międzynarodowych różnic w intensywności zadań rutynowych wśród pracowników w zawodach wymagających wysokich (ISCO 1-3) i średnich (ISCO 4-5) kwalifikacji, podczas gdy pozycja globalizacja najbardziej przyczynia się do różnic między pracownikami w zawodach o niskich kwalifikacjach (ISCO 7-9) oraz w zawodach, które łatwo przenosić za granicę.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content