Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

Czas realizacji: od 2014 roku

Celem programu jest przyczynienie się do powstania interdyscyplinarnych rozwiązań dla wyzwań związanych z miejscami pracy na całym świecie, w tym  wspieranie współpracy naukowców, przedstawicieli sektora prywatnego, związków zawodowych i innych partnerów, do stawienia czoła wyzwaniom rynku pracy, rozwijanie narzędzi i dzielenie się doświadczeniami wśród członków DGF oraz dostarczanie rozwiązań w celu zwiększenia globalnego dialogu na temat strategii zatrudnienia.

***

W latach 2017-2018 projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej IBS.

Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Partnerzy
  • Development Policy Reserch Unit at University of Cape Town (DPRU)
  • Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)
  • Institute for Emerging Market Studies at the Hong Kong University of Science and Technology HKUST IEMS
  • Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA)
Aktualności
VI Konferencja Jobs & Development
Badacze z całego świata zaprezentowali szeroki zakres najnowszych badań z zakresu ekonomii pracy i rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono wyzwaniu tworzenia lepszych miejsc pracy w krajach rozwijających się.
ZAPROSZENIE! Konferencja Jobs & Development znów w tradycyjnej formule!
Spotkanie ekonomistów, decydentów i ekspertów ds. rozwoju odbędzie się 14 i 15 grudnia 2022 w Kapsztadzie oraz online!
VI Konferencja Jobs and Development: “The Challenge of Creating Better Jobs in Developing Countries”
Szósta edycja współorganizowanej przez IBS konferencji Jobs and Development odbędzie się w tym roku w Kapsztadzie 14-14 grudnia 20222. Termin nadsyłania prac mija 1 lipca.
Skąd się biorą międzynarodowe różnice w charakterze pracy?
Materiały z seminarium Piotra Lewandowskiego i Alberta Parka (IEMS HKUST) o wpływie technologii, globalizacji i umiejętności na międzynarodowe różnice w pracach rutynowych i nierutynowych- Hong Kong, 25.04.
Konferencja EALE 2018
Prezentacja badań IBS podczas 30. konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy (Lyon, 13-15.09.).
Jak zmienia się zatrudnienie osób w wieku okołoemerytalnym?
IBS Working Paper opublikowany w czasopiśmie Baltic Journal of Economics.
IZA World Labor Conference
Badania IBS zostały zaprezentowane na konferencji z okazji 20-lecia istnienia IZA.
Czy rodzice aktywni zawodowo spędzają mniej czasu z dziećmi?
Iga Magda i Roma Keister zaprezentowały wyniki badań IBS podczas European Population Conference – EPC 2018 (Bruksela, 6-9.06.).
Konferencja “Jobs and Development” 2018
11 i 12 maja w Bogocie (Kolumbia) odbędzie się konferencja dotycząca kluczowych zagadnień związanych z ekonomią rynku pracy. Jako współorganizatorzy zachęcamy do uczestnictwa online.
Rola związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
W najnowszym raporcie IZA World of Labor Iga Magda omawia czynniki osłabiające i wzmacniające pozycję związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
5. Konferencja Użytkowników Danych Jednostkowych Eurostat
Omówienie wyników badań wykorzystujących jednostkowe bazy danych dostarczane przez Eurostat.
Relacja z Konferencji Jobs & Development
2-3 listopada br. w Waszyngtonie odbyła się konferencja, której celem było omówienie najnowszych badań wspierających tworzenie wielosektorowych i interdyscyplinarnych rozwiązań wobec wyzwań na rynkach pracy całego świata.
Badania IBS prezentowane na seminarium w Hongkongu
Piotr Lewandowski, na zaproszenie HKUST Institute for Emerging Market Studies z Hongkongu (HKUST IEMS), przedstawi rezultaty badań dotyczących postępującej rutynizacji rynków pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec zmian technologicznych.
Konferencja EALE
Na 28. dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy aż sześciu naukowców zaprezentowało wyniki badań zrealizowanych w naszym Instytucie.
Konferencja BIBB/IAB/ZEW TASKS IV
Czwarta międzynarodowa konferencja TASKS organizowana przez BIBB, IAB i ZEW, odbyła się 8-9 września w siedzibie ZEW w Mannheim, Niemcy.
Konferencja Jobs and Development. Zapraszamy do nadsyłania prac
W dniach 2-3 listopada br. w Waszyngtonie odbędzie się konferencja Jobs and Development, której jesteśmy współorganizatorem. Zachęcamy do nadsyłania prac – do 26 sierpnia.
Kształtowanie nowego świata pracy. Skutki digitalizacji i robotyzacji
W dniach 27-29 czerwca br., w Brukseli, odbyła się konferencja ETUC / ETUI dotycząca wpływu technologii cyfrowych na ilość i jakość pracy, wynagrodzeń oraz stosunków pracowniczych.
Zespół IBS na warsztatach i sympozjum NTA 11 w Senegalu
Piotr Lewandowski, Wojciech Hardy oraz Maciej Lis wzięli udział warsztatach National Transfer Account (NTA) w Saly (Senegal), które odbyły się między 21 a 24 czerwca.
Pozostawanie kobiet na rynku pracy konieczne wobec starzenia się społeczeństw
Wojciech Hardy na blogu Banku Światowego prezentuje wyniki badań IBS dotyczących pozostawania w pracy osób w wieku przedemerytalnym.
Konferencja Population Association of America – dr Iga Magda zaprezentowała wyniki prac nad tematyką nierówności szans
W dniach 31.03 – 02.04 2016 w Waszyngtonie (DC, USA) odbyła się konferencja Population Association of America (PAA). Ogrom danych, analiz i wiedzy!
Negatywne skutki boomu edukacyjnego: rosnące niedopasowanie osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy w Polsce
Coraz więcej absolwentów ma problem z wejściem na rynek pracy i podejmuje prace na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji.
Wszyscy powinni umieć korzystać z technologii. Nie tylko młodzież
Na blogu Banku Światowego Piotr Lewandowski (IBS), Radhicka Kapoor (ICRIER) i Siddhartha Raja (BŚ) tłumaczą, kto korzysta, a kto traci w wyniku zmian technologicznych na rynku pracy.
Urbanizacja, zmiany strukturalne i zatrudnienie – konferencja w Hongkongu
W dniach 11-13 grudnia odbyła się konferencja organizowana przez HKUST, w trakcie której zaprezentowane zostały najnowsze badania dotyczące rynków wschodzących.
Zatrudnienie dla rozwoju – międzynarodowa konferencja w New Delhi
Regulacje rynku pracy, szara strefa, demografia, tworzenia miejsc pracy w Azji Południowej były głównymi tematami konferencji w New Delhi, która odbyła się w dniach 3-4 grudnia br.
Mniej znaczy więcej – związki zawodowe w Europie Środkowo-Wschodniej
W większości krajów regionu wraz z transformacją systemową nastąpił gwałtowny spadek liczby członków związków zawodowych.
Rynki pracy w Afryce Subsaharyjskiej
W Kapsztadzie odbyły się warsztaty poświęcone m.in. urbanizacji oraz regulacjom rynku pracy, w szczególnym kontekście, jakim są rynki pracy Afryki Subsaharyjskiej. Piotr Lewandowski przedstawił „Kilka refleksji nt. nieformalności i niestabilności zatrudnienia w Europie Wschodniej”.
IBS Jobs Conference 2015 – relacja i materiały pokonferencyjne
Międzynarodowe wydarzenie stanowiące wyjątkową w Polsce okazję do poznania i omówienia ostatnich badań dotyczących problemów z zakresu pracy, technologii, edukacji, regulacji rynku pracy i nierówności – za nami.
Wideoblog Banku Światowego – wypowiedź Piotra Lewandowskiego o przemianach w strukturze zadań na polskim rynku pracy
Na wideoblogu Banku Światowego zaprezentowana została rozmowa z Piotrem Lewandowskim, w której ekonomista wyjaśnia, jak rozwój technologii wpłynął na naturę wykonywanych w pracy zadań.
Boom edukacyjny w Polsce
Boom edukacyjny w Polsce skutkował wzrostem odsetka osób z wykształceniem wyższym w grupie wieku 15-64 z 12% w 2001 roku do 26% w 2013 roku.
Badania
Przejściówki klasyfikacji zawodów – od ISCO do KZiS
Zestaw przejściówek zawiera pełne mapowanie danych O*NET – zakodowanych uprzednio w klasyfikacji ISCO – na KZiS 95, 02, 04 i 10 (wykorzystywaną do polskich danych, np.: BAEL).
Przejściówki klasyfikacji zawodów – od O*NET-SOC do ISCO
Zestaw przejściówek zawiera pełne mapowanie danych O*NET – zakodowanych za pomocą rozszerzonej wersji SOC-00 i SOC-10 – na klasyfikacje ISCO-88 i ISCO-08 (wykorzystywanych w większości danych europejskich, np.: EU LFS).
Publikacje
2019-04-23 Technologia, umiejętności i globalizacja: wyjaśnienia międzynarodowych różnic w pracach rutynowych i nierutynowych w oparciu o dane ankietowe
autorzy:    /   /   /   /   / 
Odejście od ręcznej i rutynowej pracy poznawczej w kierunku nierutynowej pracy poznawczej jest kluczową zmianą na rynkach pracy w ostatnich dziesięcioleciach. Brakuje jednak badań oceniających, czy znaczenie tych zadań różni się między pracownikami wykonującymi pozornie podobne prace w krajach na różnym poziomie rozwoju. W artykule prezentujemy nowe miary poziomu zadań zawodowych - nierutynowych analitycznych ...
2017-09-29 Sukces społeczno-ekonomiczny a uwarunkowania z dzieciństwa i osobowość w krajach rozwijających się
autorzy:    / 
Niniejszy artykuł zajmuje się badaniem związków pomiędzy uwarunkowaniami z dzieciństwa (takimi jak: pochodzenie rodzinne, status społeczno-ekonomiczny w dzieciństwie, szoki ekonomiczne w dzieciństwie), osobowością (cechy tzw. wielkiej piątki, upór) a ich wynikami ekonomicznymi w dorosłości (wykształcenie, zatrudnienie, płace, zadowolenie z życia, otyłość). Wykorzystano dane dla dziewięciu krajów rozwijających się pochodzące z badania STEP ...
2017-06-16 Ekspansja pracy czasowej w Polsce – czy zamieniliśmy jakość zatrudnienia na ilość?
autorzy:    /   /   / 
W latach 2002–2015 liczba osób pracujących na umowach czasowych w Polsce zwiększyła się ponad dwukrotnie. W artykule omawiamy ten proces z perspektywy jakości i ilości zatrudnienia. Analizujemy różnice między osobami pracującymi na umowach czasowych i osobami pracującymi na umowach stałych w sześciu wymiarach jakości zatrudnienia. Wykorzystujemy miary zaproponowane przez OECD i Eurofound. Największe różnice między pracownikami czasowymi ...
2017-04-27 Nowe podejście do pomiaru niedopasowania umiejętności – wprowadzenie podejścia sektorowego
autorzy:    /   / 
Właściwa ocena niedopasowania umiejętności na rynku pracy jest niezbędna dla rozwoju polityki, która może je ograniczać. Dokonujemy analizy tego zjawiska, wykorzystując dane z badań PIAAC oraz Europejskiego Badania Umiejętności i Zatrudnienia (ESJ). Wskazujemy, że niedopasowanie umiejętności zależy od kraju, wykonywanego zawodu i sektora zatrudnienia. Dwie główne słabości dotychczas stosowanego podejścia badawczego to subiektywność odpowiedzi respondentów ...
2017-03-28 Rutynowy i coraz starszy? Międzypokoleniowe różnice w derutynizacji pracy w Europie
autorzy:    /   /   /   / 
W niniejszym artykule analizujemy zmiany w strukturze zadań wykonywanych w pracy w 12 krajach europejskich w okresie 1998 – 2014, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy osobami w różnym wieku. Zastosowaliśmy podejście zaproponowane przez Autora et al. (2003) oraz Acemoglu & Autor (2011). Wykorzystaliśmy bazę danych charakterystyk zawodów O*NET połączoną z bazą danych indywidualnych EU-LFS, aby stworzyć pięć ...
2017-01-24 Kontynuacja pracy w tym samym miejscu przez osoby starsze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
autorzy:    /   /   /   / 
Analizujemy kontynuację pracy w tym samym miejscu przez osoby starsze w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech, korzystając z danych EU-LFS za lata 1998-2013. Jedynie ok. 30% pracowników w wieku 55-59 lat pozostawało w tym samym miejscu pracy przez kolejne 5 lat. Udział osób starszych kontynuujących tę samą pracę był wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet. ...
2016-06-20 Rutynizacja w czasach przemiany? Przyczyny i konsekwencje zmian struktury zadań w Europie Środkowo-Wschodniej
autorzy:    /   / 
Niniejsze opracowanie poświęcono procesowi przechodzenia od prac o charakterze manualnym w kierunku prac kognitywnych w dziesięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizujemy rosnące znaczenie nierutynowego kognitywnego komponentu prac, jednak szczególny nacisk kładziemy na wzrost roli zadań rutynowych kognitywnych, który odróżnia kraje EŚW od gospodarek najwyżej rozwiniętych. Pokazujemy, że wzrost kwalifikacji siły roboczej i zmiany strukturalne są głównymi ...
2016-04-29 Nierówność szans w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – analiza zmian w czasie
autorzy:    /   / 
Analizujemy zmiany nierówności dochodów i nierówności szans w siedmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Korzystając z danych EU SILC z lat 2005 i 2011, podejmujemy próbę dekompozycji zmian nierówności szans w czasie. Nasze wyniki wskazują, że istnieje znaczne zróżnicowanie w poziomie nierówności i ich zmian w czasie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, związane zarówno ze zmianą charakteru środowisk społecznych, ...
2016-04-28 Czas-do-śmierci czy wiek – co napędza wydatki na opiekę zdrowotną? Badanie na podstawie danych z krajów OECD
autorzy:    / 
Wzrost wydatków na opiekę zdrowotna w ostatnich 50 latach w krajach OECD był napędzany przez wzrost dochodów, postęp technologiczny oraz interakcje tych czynników z uwarunkowaniami instytucyjnymi. Przyśpieszający proces starzenia się ludności może zacząć odgrywać istotną rolę we wzroście kosztów opieki zdrowotnej. Stąd lepsze zrozumienie interakcji między najważniejszymi czynnikami wzrostu wydatków na zdrowie w przeszłości ...
2016-04-27 Nieprzestrzeganie płacy minimalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
autorzy:    /   / 
Płace minimalne są w centrum debat ekonomistów i polityków zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Płaca minimalna może być jednak skuteczna tylko wtedy, kiedy (1) system regulacyjny nie posiada luk, które pozwalają na wypłatę wynagrodzenia poniżej minimalnego, oraz (2) obowiązujące minimum płacowe nie jest naruszane (zbyt często). W niniejszym artykule analizujemy nieprzestrzeganie płac minimalnych w 10 ...
2016-02-27 Technologia czy wzrost kwalifikacji? Zmiany w strukturze zadań na rynkach pracy Europy Środkowo-Wschodniej
autorzy:    /   /   / 
W pracy analizujemy zmiany w strukturze zadań wykonywanych na rynkach pracy Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998-2013. Łączymy dane dotyczące charakterystyki zawodów (O*NET) z EU-LFS, kierując się metodologią Autor, Levy i Murnane (2003) oraz Acemoglu i Autor (2011). Kraje Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyły porównywalnego wzrostu w intensywności zadań nierutynowych kognitywnych oraz spadku intensywności zadań manualnych, ale różnią się ...
2015-06-29 Skazani na rutynę? Ewolucja struktury zadań na polskim rynku pracy
autorzy:    /   /   / 
W niniejszym artykule analizujemy zmiany zachodzące w strukturze zadań wykonywanych na polskim rynku pracy w latach 1996-2014. Podążamy za podejściem opisanym w Autor, Levy i Murnane (2003) oraz Acemoglu i Autor (2011), wykorzystując dane O*NET 2003 i 2014 oraz BAEL. Nasze wyniki wskazują na rosnącą intensywność rutynowych i nierutynowych zadań kognitywnych oraz malejącą intensywność zadań zarówno rutynowych, jak i nierutynowych ...
2015-03-19 Związki zawodowe mniej liczne, ale silniejsze? Zmiany instytucjonalne a premia płacowa za przynależność do związku zawodowego w Europie centralnej
autorzy:    /   /   / 
Korzystając z danych z Europejskiego Badania Struktury Wynagrodzeń (ESES), analizujemy, jak zmieniała się premia płacowa wynikająca z układów zbiorowych w Czechach, Polsce i na Węgrzech (CE3) w okresie po wejściu do Unii Europejskiej. Nasze wyniki wskazują, że pomimo spadku ogólnego poziomu uzwiązkowienia, premia płacowa z tytułu objęcia układami zbiorowymi po akcesji do UE wzrosła i zyskała na statystycznej istotności. Dotyczy ...
2015-02-26 Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy o znacznym odsetku zatrudnienia czasowego
autorzy:    /   / 
W artykule wykorzystujemy metodologie propensity score matching oraz difference-in-differences w celu oszacowania wpływu podwyżek płacy minimalnej na polski rynek pracy w latach 2002-2013. Skupiamy się na odpływach z zatrudnienia, zmianach przepracowywanych godzin, płac realnych i udziału zatrudnienia na pełen etat. Rozróżniamy między zatrudnieniem stałym i czasowym, oraz analizujemy przepływy między nimi w kontekście rosnącego udziału pracowników czasowych ...
2015-01-30 Niepewność na rynku pracy: Jak umowa na czas określony wpływa na dzietność i zdrowie psychiczne młodego pokolenia?
autorzy:    /   / 
Wolfgang Auer (Ludwig Maximilian University of Munich and Ifo Institute, Munich) i Natalia Danzer (Ludwig Maximilian University of Munich, Ifo Institute, Munich, and IZA Bonn) badają krótko- i średniookresowy wpływ rozpoczęcia kariery zawodowej poprzez pracę na czas określony, na dzietność i wyniki zdrowotne. Skupiamy uwagę na rozpoczęciu kariery ponieważ sądzimy, że umowy ...
2015-01-27 Ocena skutków podniesienia efektywnego wieku emerytalnego dla podaży pracy w Polsce za pomocą metody regression discontinuity
autorzy:    /   / 
W 2009 roku reforma kryteriów przyznawania wcześniejszych emerytur ograniczyła dostęp do nich w przypadku większości zawodów. W niniejszym badaniu podjęto próbę wyizolowania i oceny efektu zmiany kryteriów na aktywność zawodową i decyzje o przejściu na emeryturę kohort, których dotyczyła reforma. W tym celu użyto metodę nieciągłego modelu regresji (regression discontinuity design) wykorzystując dane z Badania Aktywności Ekonomicznej ...
2015-01-15 Skill based labour demand and the wage growth of younger workers: Evidence from an unexpected pension reform
autorzy:    / 
Zakrojone na dużą skalę reformy emerytalne mogą mieć efekt w postaci redystrybucji wynagrodzeń między poszczególnymi grupami wieku i wykształcenia, szczególnie gdy rynek pracy dotyka problem niedopasowania umiejętności. Zmiany w polityce emerytalnej na Ukrainie, które mogą posłużyć jako tzw. quasi-eksperyment, ilustrują wpływ ograniczoności zasobu siły roboczej na wzrost wynagrodzeń i zwrotów z wykształcenia. Pokazują, że młodzi ...
2015-01-13 Intergenerational educational mobility and completed fertility
autorzy:    / 
Niniejszy artykuł bada wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zrealizowaną płodność kobiet w Polsce urodzonych między 1948 a 1972 rokiem. Weryfikacji poddano hipotezę akulturacji, która zakłada, że w przypadku osób doświadczających mobilności społecznej ich płodność będzie się kształtowała pomiędzy płodnością rodziców (punkt wyjściowy) a nowym poziomem płodności (punkt docelowy). Wykorzystując duży zbiór danych ...
2014-12-17 Agricultural development and structural change
autorzy:    / 
Głównym przesłaniem artykułu jest teza, że zmiana strukturalna gospodarki może być stymulowana za pomocą polityki mającej na celu rozwój rolnictwa. W pierwszym rozdziale opisujemy globalną transformację, jaką przeszedł sektor rolniczy od lat 50. do dnia dzisiejszego. Mimo szybkiego wzrostu światowej populacji w tym okresie, wzrost produktywności rolnictwa był jeszcze szybszy, co umożliwiło rozwój ...
2014-11-20 Czas na jakość w szkolnictwie zawodowym
autorzy:    /   / 
Policy Paper poświęcony jest podsumowaniu kluczowych zmian sytuacji na polskim rynku pracy absolwentów szkolnictwa zawodowego w ostatnich 25 latach. Przybliżamy główne zmiany w szkolnictwie zawodowym, źródła obserwowanych problemów oraz dyskutujemy możliwe wybory systemowe. W niniejszej publikacji zauważamy, że problemy dotyczą przede wszystkim zasadniczych szkół zawodowych, a nie techników. Najważniejszy, ale nie jedyny z nich, to niedopasowanie struktury ...
2014-10-20 Dualny rynek pracy, płaca minimalna i nierówności
autorzy:    /   /   / 
Raport opiera się na konferencji Instytutu Badań Strukturalnych „Dualny rynek pracy, płaca minimalna i nierówności”, która odbyła się w październiku 2014 r. w Warszawie. Omawiamy w nim główne przyczyny dualizmu rynku pracy, jego konsekwencje oraz czynniki instytucjonalne stojące za zróżnicowaniem sytuacji na rynku pracy osób o rożnych typach umów. Przedstawiamy najważniejsze wnioski dla polityki publicznej, jakie ...
2014-06-06 Health, productivity and ageing
autorzy:    /   / 
W artykule przedstawione zostały wyniki analizy porównawczej poziomu i struktury wiekowej płac ze względu na stan zdrowia. Analizując dane EU-SILC dla wybranych krajów Unii Europejskiej staramy się odpowiedzieć na pytanie o relacje pomiędzy produktywnością i jej zmianami w cyklu życia, a indywidualnym stanem zdrowia, kontrolują tradycyjne czynniki determinujące płace. Stan zdrowia różnicuje poziom produktywności ...
2014-05-20 Fikcja zatrudniania w Polsce – propozycje wyjścia z impasu
autorzy:    /   /   / 
W Polsce dualizm rynku pracy przybiera formę nadużywania zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne. W opracowaniu przedstawiamy propozycje rozwiązań mające na celu jego ograniczenie. Proponujemy wprowadzenie dostosowanego do polskich warunków tzw. jednego kontraktu, który ułatwi firmom elastyczne zatrudnianie pracowników, zarazem zapewniając tym drugim ścieżkę do stabilnego zatrudnienia. Postulujemy również ograniczenie tych obowiązków małych ...
2014-05-16 What if you were German? – DSGE approach to the Great Recession on labour markets
autorzy:    /   / 
W niniejszej pracy wykorzystujemy model klasy DSGE do analizy czynników stojących za Wielką Recesją i mechanizmów transmisji szoków na rynki pracy w wybranych krajach europejskich. Rynek pracy modelowany jest za pomocą mechanizmu poszukiwań i dopasowań opartego na pracach Mortensena (1989) i Pissaridesa (1990), z endogeniczną stopą destrukcji miejsc pracy. Do modelu wprowadzamy szereg szoków, które odpowiadają za potencjalne ...
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content