logo_JobsAndDevelopment_pl

Celem programu jest przyczynienie się do powstania interdyscyplinarnych rozwiązań dla wyzwań związanych z miejscami pracy na całym świecie, w tym  wspieranie współpracy naukowców, przedstawicieli sektora prywatnego, związków zawodowych i innych partnerów, do stawienia czoła wyzwaniom rynku pracy, rozwijanie narzędzi i dzielenie się doświadczeniami wśród członków DGF oraz dostarczanie rozwiązań w celu zwiększenia globalnego dialogu na temat strategii zatrudnienia.

 

***

W latach 2017-2018 projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej IBS.

kontakt : ibs@ibs.org.pl

osoby z IBS

partnerzy

  • Development Policy Reserch Unit at University of Cape Town (DPRU)
  • Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)
  • Institute for Emerging Market Studies at the Hong Kong University of Science and Technology HKUST IEMS
  • Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA)