Sukces społeczno-ekonomiczny a uwarunkowania z dzieciństwa i osobowość w krajach rozwijających się

29 września 2017
abstrakt:

Niniejszy artykuł zajmuje się badaniem związków pomiędzy uwarunkowaniami z dzieciństwa (takimi jak: pochodzenie rodzinne, status społeczno-ekonomiczny w dzieciństwie, szoki ekonomiczne w dzieciństwie), osobowością (cechy tzw. wielkiej piątki, upór) a ich wynikami ekonomicznymi w dorosłości (wykształcenie, zatrudnienie, płace, zadowolenie z życia, otyłość). Wykorzystano dane dla dziewięciu krajów rozwijających się pochodzące z badania STEP Skills Measurement Survey Banku Światowego, które przeprowadzono w latach 2012–2013. Wyniki pokazują, że uwarunkowania z dzieciństwa są skorelowane silniej niż osobowość z wykształceniem i płacami. Ugodowość i neurotyczność są relatywnie silnie skorelowane z zadowoleniem z życia w krajach rozwijających się, w porównaniu do statusu społeczno-ekonomicznego w dzieciństwie. Upór nie jest w sposób istotny związany z wynikami osiąganymi w dorosłości, gdy kontrolowane są inne cechy osobowości. Otyłość jest pozytywnie związana z ekstrawersją i neurotycznością, podczas gdy nie jest związana z uwarunkowaniami z dzieciństwa.

słowa kluczowe: uwarunkowania z dzieciństwa, osobowość, upór, wykształcenie, zatrudnienie, zadowolenie z życia, otyłość, kraje rozwijające się, STEP
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 05/2017
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękuję Piotrowi Lewandowskiemu (IBS) za pomocne sugestie. Badanie zostało wsparte finansowo w ramach programu Network for Jobs and Development Banku Światowego. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenie. Wszelkie błędy są moje.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Skip to content