abstrakt:

Niniejszy artykuł zajmuje się badaniem związków pomiędzy uwarunkowaniami z dzieciństwa (takimi jak: pochodzenie rodzinne, status społeczno-ekonomiczny w dzieciństwie, szoki ekonomiczne w dzieciństwie), osobowością (cechy tzw. wielkiej piątki, upór) a ich wynikami ekonomicznymi w dorosłości (wykształcenie, zatrudnienie, płace, zadowolenie z życia, otyłość). Wykorzystano dane dla dziewięciu krajów rozwijających się pochodzące z badania STEP Skills Measurement Survey Banku Światowego, które przeprowadzono w latach 2012–2013. Wyniki pokazują, że uwarunkowania z dzieciństwa są skorelowane silniej niż osobowość z wykształceniem i płacami. Ugodowość i neurotyczność są relatywnie silnie skorelowane z zadowoleniem z życia w krajach rozwijających się, w porównaniu do statusu społeczno-ekonomicznego w dzieciństwie. Upór nie jest w sposób istotny związany z wynikami osiąganymi w dorosłości, gdy kontrolowane są inne cechy osobowości. Otyłość jest pozytywnie związana z ekstrawersją i neurotycznością, podczas gdy nie jest związana z uwarunkowaniami z dzieciństwa.

słowa kluczowe: uwarunkowania z dzieciństwa, osobowość, upór, wykształcenie, zatrudnienie, zadowolenie z życia, otyłość, kraje rozwijające się, STEP

kody JEL: , , , , ,

rok wydania: 2017

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 05/2017

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękuję Piotrowi Lewandowskiemu (IBS) za pomocne sugestie. Badanie zostało wsparte finansowo w ramach programu Network for Jobs and Development Banku Światowego. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenie. Wszelkie błędy są moje.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Michał Brzeziński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

wszystkie publikacje