abstrakt:

Korzystając z danych z Europejskiego Badania Struktury Wynagrodzeń (ESES), analizujemy, jak zmieniała się premia płacowa wynikająca z układów zbiorowych w Czechach, Polsce i na Węgrzech (CE3) w okresie po wejściu do Unii Europejskiej. Nasze wyniki wskazują, że pomimo spadku ogólnego poziomu uzwiązkowienia, premia płacowa z tytułu objęcia układami zbiorowymi po akcesji do UE wzrosła i zyskała na statystycznej istotności. Dotyczy to w szczególności Polski i Węgier, w których w okresie bezpośrednio po wejściu do Unii Europejskiej pojawiła się premia płacowa wynikająca z układów zbiorowych na poziomie sektorowym, w szczególności wśród pracowników o niskich zarobkach i w wieku powyżej 30 lat. Wyniki interpretujemy w świetle zmian instytucjonalnych, jakie miały miejsce w analizowanych krajach w okresie 2002- 2006. Zmiany te, zainspirowane wymaganiami Komisji Europejskiej z tytułu akcesji, zwiększyły zdolność partnerów społecznych do negocjowania wynagrodzeń i wprowadzania w życie porozumień płacowych oraz sprawiły, że wzrosła skuteczność układów zbiorowych na poziomie sektorowym w zabezpieczaniu praw pracowników.

słowa kluczowe: zmiany instytucjonalne, związki, płace

kody JEL: , ,

rok wydania: 2015

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 08/2015

ISSN : 2451-4373

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
David Marsden

Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science

Simone Moriconi

IÉSEG School of Management & LEM-CNRS 9221

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje