abstrakt:

Policy Paper poświęcony jest podsumowaniu kluczowych zmian sytuacji na polskim rynku pracy absolwentów szkolnictwa zawodowego w ostatnich 25 latach. Przybliżamy główne zmiany w szkolnictwie zawodowym, źródła obserwowanych problemów oraz dyskutujemy możliwe wybory systemowe. W niniejszej publikacji zauważamy, że problemy dotyczą przede wszystkim zasadniczych szkół zawodowych, a nie techników. Najważniejszy, ale nie jedyny z nich, to niedopasowanie struktury i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy i struktury popytu na pracę. Podkreślamy, że konieczna jest poprawa jakości kształcenia nie tylko stricte zawodowego, ale również ogólnego. Absolwenci szkół zawodowych muszą posiadać minimalne umiejętności, które pozwolą im w przyszłości zdobywać nowe kwalifikacje i dostosowywać się do zmian popytu na pracę. Polemizujemy z postulatem popularyzacji szkolnictwa zawodowego w Polsce na wzór niemiecki.

słowa kluczowe: edukacja, szkolnictwo, szkolnictwo zawodowe

rok wydania: 2014

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 03/2014

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Analiza towarzysząca międzynarodowej konferencji pt. “Zawodowcy NA S TART !” zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Opracowanie powstało dzięki wsparciu programu Jobs and Development Network pod auspicjami Banku Światowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Agata Miazga

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje