Czas na jakość w szkolnictwie zawodowym

20 listopada 2014
abstrakt:

Policy Paper poświęcony jest podsumowaniu kluczowych zmian sytuacji na polskim rynku pracy absolwentów szkolnictwa zawodowego w ostatnich 25 latach. Przybliżamy główne zmiany w szkolnictwie zawodowym, źródła obserwowanych problemów oraz dyskutujemy możliwe wybory systemowe. W niniejszej publikacji zauważamy, że problemy dotyczą przede wszystkim zasadniczych szkół zawodowych, a nie techników. Najważniejszy, ale nie jedyny z nich, to niedopasowanie struktury i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy i struktury popytu na pracę. Podkreślamy, że konieczna jest poprawa jakości kształcenia nie tylko stricte zawodowego, ale również ogólnego. Absolwenci szkół zawodowych muszą posiadać minimalne umiejętności, które pozwolą im w przyszłości zdobywać nowe kwalifikacje i dostosowywać się do zmian popytu na pracę. Polemizujemy z postulatem popularyzacji szkolnictwa zawodowego w Polsce na wzór niemiecki.

słowa kluczowe: edukacja, szkolnictwo, szkolnictwo zawodowe
rok wydania: 2014
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 03/2014
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Analiza towarzysząca międzynarodowej konferencji pt. “Zawodowcy NA S TART !” zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Opracowanie powstało dzięki wsparciu programu Jobs and Development Network pod auspicjami Banku Światowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content