Maciej Lis

maciej.lis@ibs.org.pl
lista publikacji autora
2017-06-16 Ekspansja pracy czasowej w Polsce – czy zamieniliśmy jakość zatrudnienia na ilość?
Autorzy:    /   /   / 
W latach 2002–2015 liczba osób pracujących na umowach czasowych w Polsce zwiększyła się ponad dwukrotnie. W artykule omawiamy ten proces z perspektywy jakości i ilości zatrudnienia. Analizujemy różnice między osobami pracującymi na umowach czasowych i osobami pracującymi na umowach stałych w sześciu wymiarach jakości zatrudnienia. Wykorzystujemy miary zaproponowane przez OECD i Eurofound. Największe różnice między pracownikami czasowymi ...
2017-03-31 Produktywność a przejście na emeryturę. Badanie na podstawie danych EU-SILC
Autorzy:    / 
Badamy współzależność profili produktywności oraz zatrudnienia według wieku w krajach europejskich. Profile zatrudnienia pozwoliły wyodrębnić cztery grupy krajów: z wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i późnym wycofywaniem się z rynku pracy, niskim wskaźnikiem zatrudnienia i wczesnym wycofywaniem się z rynku pracy oraz dwie kategorie pośrednie. Każda z tych grup krajów charakteryzuje się innym profilem produktywności według ...
2017-01-17 Raport analityczny – ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów
Autorzy:    /   /   / 
Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2017-01-17 Raport metodologiczny – ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów
Autorzy:    /   /   /   / 
Dziękujemy za współpracę przy powstawaniu raportu Janowi Gromadzkiemu.
2016-11-10 Ograniczenie ubóstwa energetycznego w Polsce – od teorii do praktyki
Autorzy:    /   / 
W niniejszym artykule konfrontujemy różne sposoby pomiaru zakresu i głębokości ubóstwa energetycznego w Polsce. Następnie dokonujemy przeglądu i oceny krajowych polityk i instrumentów, które bezpośrednio lub pośrednio obejmują ubogich energetycznie. Przegląd doświadczeń innych krajów oraz przeprowadzone mikrosymulacje dla polskich gospodarstw domowych pozwalają nam sformułować podstawowe reguły dla prowadzenia działań mających na celu organicznie ...
Skip to content