Produktywność a przejście na emeryturę. Badanie na podstawie danych EU-SILC

31 marca 2017
abstrakt:

Badamy współzależność profili produktywności oraz zatrudnienia według wieku w krajach europejskich. Profile zatrudnienia pozwoliły wyodrębnić cztery grupy krajów: z wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i późnym wycofywaniem się z rynku pracy, niskim wskaźnikiem zatrudnienia i wczesnym wycofywaniem się z rynku pracy oraz dwie kategorie pośrednie. Każda z tych grup krajów charakteryzuje się innym profilem produktywności według wieku, wskazującym na inny charakter procesu opuszczania rynku pracy w tych krajach. W krajach o niskim wskaźniku zatrudnienia i wczesnym opuszczaniu rynku pracy osoby o niskiej produktywności odchodzą z rynku pracy szczególnie wcześnie. Natomiast w krajach o wysokim wskaźniku zatrudnienia i późnym opuszczaniu rynku pracy te procesy selekcji są najsłabsze.

słowa kluczowe: produktywność, płace, starzenie się ludności
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 02/2017
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękuję uczestnikom seminarium „Ageing Society in Europe and UK: Employment and Policy Challenges” (wrzesień 2014, Londyn) oraz konferencji: EALE 28th Annual Conference (wrzesień 2016, Ghent) i ESPAnet Polska (wrzesień 2016, Warszawa) za cenne komentarze. Poprzednia wersja artykułu została wydana jako Neujobs Working Paper (www.neujobs.eu). Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są moje.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Skip to content