abstrakt:

Badamy współzależność profili produktywności oraz zatrudnienia według wieku w krajach europejskich. Profile zatrudnienia pozwoliły wyodrębnić cztery grupy krajów: z wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i późnym wycofywaniem się z rynku pracy, niskim wskaźnikiem zatrudnienia i wczesnym wycofywaniem się z rynku pracy oraz dwie kategorie pośrednie. Każda z tych grup krajów charakteryzuje się innym profilem produktywności według wieku, wskazującym na inny charakter procesu opuszczania rynku pracy w tych krajach. W krajach o niskim wskaźniku zatrudnienia i wczesnym opuszczaniu rynku pracy osoby o niskiej produktywności odchodzą z rynku pracy szczególnie wcześnie. Natomiast w krajach o wysokim wskaźniku zatrudnienia i późnym opuszczaniu rynku pracy te procesy selekcji są najsłabsze.

słowa kluczowe: produktywność, płace, starzenie się ludności

kody JEL: , ,

rok wydania: 2017

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 02/2017

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękuję uczestnikom seminarium „Ageing Society in Europe and UK: Employment and Policy Challenges” (wrzesień 2014, Londyn) oraz konferencji: EALE 28th Annual Conference (wrzesień 2016, Ghent) i ESPAnet Polska (wrzesień 2016, Warszawa) za cenne komentarze. Poprzednia wersja artykułu została wydana jako Neujobs Working Paper (www.neujobs.eu). Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są moje.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

NEUJOBS

autorzy:
Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje