Niniejszy raport metodologiczny składa się z trzech części. W części pierwszej zawarto bogaty przegląd badań naukowych o wpływie aktywności fizycznej na różne aspekty zdrowotne i społeczne.  W drugiej omówiono bazy danych pozwalające uzyskać informacje o stanie aktywności fizycznej Polaków. W części trzeciej  zaproponowano natomiast koncepcję aplikacji szacującej korzyści społeczne inwestycji w sport.

 

Oprócz raportu metodologicznego opracowaliśmy również raport analityczny. Obie publikacje - do pobrania poniżej.

***

Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

***

rok wydania: 2016

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Dziękujemy za współpracę przy powstawaniu raportu Janowi Gromadzkiemu.

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje