Niniejszy raport metodologiczny składa się z trzech części. W części pierwszej zawarto bogaty przegląd badań naukowych o wpływie aktywności fizycznej na różne aspekty zdrowotne i społeczne.  W drugiej omówiono bazy danych pozwalające uzyskać informacje o stanie aktywności fizycznej Polaków. W części trzeciej  zaproponowano natomiast koncepcję aplikacji szacującej korzyści społeczne inwestycji w sport.

 

Oprócz raportu metodologicznego opracowaliśmy również raport analityczny. Obie publikacje - do pobrania poniżej.

***

Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

***

rok wydania: 2016

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Dziękujemy za współpracę przy powstawaniu raportu Janowi Gromadzkiemu.

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje