Jan Baran

jan.baran@ibs.org.pl
lista publikacji autora
2018-05-29 Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. III Raport Wskaźnikowy
Autorzy:    /   /   /   / 
Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018-10-25 Transformacja górnictwa w ambitnym scenariuszu dekarbonizacji w Polsce – skutki dla rynku pracy
Autorzy:    /   /   /   /   / 
Raport przedstawia główne fakty ekonomiczne na temat roli węgla w polskiej gospodarce oraz implikacje dekarbonizacji dla zużycia węgla i zatrudnienia w górnictwie w Polsce. Pokazujemy, że kwestie związane z tworzeniem miejsc pracy i łagodzeniem negatywnych efektów dla pracowników mają kluczowe znaczenie dla wycofywania węgla w Polsce, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym. Nasze symulacje dowodzą, że osiągnięcie celu ...
2017-11-24 Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015
Autorzy:    /   / 
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2017-06-26 Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. II Raport Wskaźnikowy
Autorzy:    /   /   /   / 
Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2017-01-17 Raport analityczny – ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów
Autorzy:    /   /   / 
Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2017-01-17 Raport metodologiczny – ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów
Autorzy:    /   /   /   / 
Dziękujemy za współpracę przy powstawaniu raportu Janowi Gromadzkiemu.
Skip to content