Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015

24 listopada 2017

Raport prezentuje wyniki badania, którego celem jest ocena znaczenia ekonomicznego sektora kultury w Polsce. Oszacowaliśmy wartość dodaną i zatrudnienie w sektorze kultury w latach 2008-2015. Zatrudnienie i wartość dodana to dwa z najczęściej stosowanych mierników znaczenia ekonomicznego sektorów gospodarki.

Poniżej publikujemy raport z badania, główne wnioski zawarte w streszczeniu oraz infografikę.

 
rok wydania: 2017
język: polski
Kategoria publikacji: 
Dodatkowe informacje:

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content