Raport prezentuje wyniki badania, którego celem jest ocena znaczenia ekonomicznego sektora kultury w Polsce. Oszacowaliśmy wartość dodaną i zatrudnienie w sektorze kultury w latach 2008-2015. Zatrudnienie i wartość dodana to dwa z najczęściej stosowanych mierników znaczenia ekonomicznego sektorów gospodarki.

 

Poniżej publikujemy raport z badania, główne wnioski zawarte w streszczeniu oraz infografikę.

rok wydania: 2017

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Znaczenie gospodarcze sektora kultury i kreatywnego

autorzy:
Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje