Znaczenie gospodarcze sektora kultury i kreatywnego

Czas realizacji: 05.2017 – 10.2017

Projekt miał na celu ocenę znaczenia sektora kultury i kreatywnego dla polskiej gospodarki poprzez oszacowanie wartości dodanej oraz zatrudnienia w obu tych sektorach.

Działania projektowe były rozwinięciem wyników badania „Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury”, przeprowadzonego przez IBS w 2010 roku na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. W zrealizowanym wówczas badaniu, dokonaliśmy pomiaru sektorów kultury i kreatywnego na podstawie rozproszonych źródeł danych. Wyniki badania zostały wykorzystane m.in. w diagnozie „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”.

Realizacja najnowszego projektu pozwoliła na m.in.:

  • oszacowanie wielkości sektorów kultury i kreatywnego w Polsce,
  • porównanie wielkości sektorów kultury i kreatywnego do innych sektorów gospodarczych w Polsce,
  • przedstawienie regionalnego zróżnicowania znaczenia sektorów,
  • pokazanie zmian wielkości sektorów w czasie (w porównaniu z wynikami badania z 2010 roku).

***

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

kierownik projektu:
Iga Magda
koordynator projektu:
Piotr Lewandowski
ekonomista:
Jan Baran
ekonomista:
Wojciech Hardy
Kontakt:

piotr.lewandowski@ibs.org.pl

Aktualności
Kultura w liczbach
Ile osób pracuje w sektorze kultury? Jaki odsetek wartości dodanej jest wytwarzany przez sektor? Publikujemy raport o ekonomicznym znaczeniu sektora kultury.
Publikacje
2017-11-24 Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015
autorzy:    /   / 
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content