Projekt miał na celu ocenę znaczenia sektora kultury i kreatywnego dla polskiej gospodarki poprzez oszacowanie wartości dodanej oraz zatrudnienia w obu tych sektorach.

 

Działania projektowe były rozwinięciem wyników badania „Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury”, przeprowadzonego przez IBS w 2010 roku na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. W zrealizowanym wówczas badaniu, dokonaliśmy pomiaru sektorów kultury i kreatywnego na podstawie rozproszonych źródeł danych. Wyniki badania zostały wykorzystane m.in. w diagnozie „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”.

 

Realizacja najnowszego projektu pozwoliła na m.in.:

  • oszacowanie wielkości sektorów kultury i kreatywnego w Polsce,
  • porównanie wielkości sektorów kultury i kreatywnego do innych sektorów gospodarczych w Polsce,
  • przedstawienie regionalnego zróżnicowania znaczenia sektorów,
  • pokazanie zmian wielkości sektorów w czasie (w porównaniu z wynikami badania z 2010 roku).

***

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

kierownik projektu: Iga Magda

koordynator projektu: Piotr Lewandowski

ekonomista: Jan Baran

ekonomista: Wojciech Hardy

kontakt : piotr.lewandowski@ibs.org.pl

osoby z IBS