Kultura w liczbach

Startup Stock Photos
Ile osób pracuje w sektorze kultury? Jaki odsetek wartości dodanej jest wytwarzany przez sektor? Publikujemy raport o ekonomicznym znaczeniu sektora kultury.

Sektor kultury odgrywa ważną rolę w wymiarze społecznym, jednak dostępnych jest niewiele badań jego znaczenia gospodarczego. Wypełniamy tę lukę w raporcie „Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015” podsumowującym wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Piotra Lewandowskiego i Jana Barana z naszego Instytutu.

Zatrudnienie w sektorze kultury

Znaczenie gospodarcze sektora kultury szacujemy w oparciu o dwa najczęściej stosowane mierniki: zatrudnienie oraz wartość dodaną wytwarzaną przez sektor. W 2015 roku zatrudnienie w sektorze kultury wyniosło 300 tys. osób, czyli 1,9% wszystkich pracujących w polskiej gospodarce i tyle samo co w hotelarstwie i gastronomii. Najwięcej osób pracuje w branży „przedstawienia artystyczne, twórczość literacka oraz działalność obiektów kulturalnych” – 1/4 całego zatrudnienia w kulturze w 2015 roku. Co ósma osoba pracująca w sektorze kultury zajmuje się działalnością architektoniczną (37 tys. osób), a co dziesiąta w agencjach reklamowych (30 tys. osób).

infografika_34
Wartość dodana sektora

Wartość dodana wytwarzana przez sektor kultury wyniosła 30 mld zł, co odpowiadało 1,9% wartości dodanej w całej gospodarce oraz 1,7% produktu krajowego brutto. Największe znaczenie ma telewizja – wartość dodana tej branży w 2015 roku wynosiła 5,6 mld zł. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się działalność związana z projektowaniem architektonicznym i agencje reklamowe.

infografika_12

Od 2008 do 2015 roku zatrudnienie w sektorze kultury wzrosło o 41 tys. osób. Wartość dodana prawie nie zmieniła się – w 2008 roku wyniosła niecałe 31 mld zł, a w 2015 roku – 30 mld zł (wartości w cenach z 2015 roku). Ze względu na szybszy wzrost całej gospodarki w tym czasie, udział kultury w wartości dodanej dla całej gospodarki zmalał – z 2,4% w 2008 roku do 1,9% w 2015 roku.

Raport, streszczenie i infografika z badania są dostępne na naszej stronie internetowej → zobacz

Zachęcamy również do obejrzenia rozmowy o wydatkach Polaków na kulturę:

Piotr Lewandowski i Robert Stanilewicz w TVN24 BiS w programie "Bilans" → zobacz

***

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

 

Projekt związany z tą wiadomością:

Znaczenie gospodarcze sektora kultury i kreatywnego

wszystkie wiadomości